Karaz za wypadek samochodowy

Pytanie:

Jaka kara grozi kierowcy, który spowodował wypadek drogowy, w którym zginęły dwie osoby, a jedna ciężko ranna? Kierowca prowadzący z nadmierną prędkością , w trudnych warunkach drogowych (padał deszcz) samochód ciężarowy wyprzedzał ciągnik rolniczy w miejscu niedozwolonym (zakręt, linia ciągła) i uderzył w jadący z przeciwka samochód osobowy.Odpowiedź:

Kwalifikacja prawna czynu opisanego w treści pytania nie jest łatwa i bez szczegółowych, dodatkowych informacji jest bardzo utrudniona. Czyn opisany w treści pytania można zakwalifikować jako katastrofę komunikacyjną z art. 173 kodeksu karnego (dalej: kk) bądź jako wypadek komunikacyjny z art. 177 § 2 kk.
Orzecznictwo Sądu Najwyższego jako katastrofę kwalifikuje między innymi spowodowanie na drodze o dużym nasileniu ruchu zderzenia samochodu ciężarowego z innym pojazdem, czego następstwem była śmierć lub kalectwo kilku osób. Jeśli sąd zakwalifikowałby ten czyn z tego właśnie przepisu i mając na uwadze postępowanie sprawcy, który złamał szereg zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym uważamy, że kara którą by sąd wymierzył byłaby zbliżona do górnego ustawowego zagrożenia za ten czyn, czyli od 6 miesięcy do lat 8. Oczywiście Sąd w każdej sprawie orzeka według swojego uznania i mając na uwadze cały materiał dowodowy. Jeszcze inny wymiar kary sąd „miałby do dyspozycji” jeśli uznałby, że sprawca przedmiotowego przestępstwa działał z zamiarem umyślnym, a więc chciał popełnić ten czyn. W takim wypadku jego działanie jest zagrożone karą od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.
Przy wymiarze kary sąd ocenia również czy samo naruszenie zasad ruchu drogowego w sprawie było umyślne czy nieumyślne. Jeśli sąd oceni, że w przedmiotowej sprawie sprawca umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym (są to m.in.: zasady dotyczące wyprzedzania, zasada ostrożnego i rozważnego prowadzenia pojazdów, w tym zasadę prędkości bezpiecznej) będzie to okoliczność wpływająca na zaostrzenie odpowiedzialności karnej sprawcy.
Jeżeli natomiast sąd skłoni się w kierunku uznania przedmiotowego czynu za wypadek komunikacyjny z art. 177 § 2 kk, to w takim wypadku kara, która grozi sprawcy to od 6 miesięcy do lat 8. Mając na uwadze okoliczności i skutki czyny sąd zapewne wymierzy karę zbliżoną do jej maksymalnego ustawowego wymiaru.
Reasumując wysokość kary zależy od kwalifikacji prawnej czynu, aby jej dokonać należy posiadać wiele szczegółowych informacji, których my niestety nie posiadamy. Z tego powodu nie możemy udzielić jednoznacznej odpowiedzi na postawione pytanie.

APHasła:

wypadek drogowy

Data odpowiedzi:

28-11-2007r.

Działy prawa:

Karne

Numer porady:

1539