Wysokość świadczenia urlopowego

Pytanie:

Proszę o podanie wyskosci świadczenia urlopowego w 2003 roku.Odpowiedź:

Wysokość świaczenia urlopowego określa ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.Wysokość świadczenia urlopowego nie może przekroczyć wysokości odpisu podstawowego. Wysokość odpisu podstawowego wynosi na jednego zatrudnionego, z 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. W 2003 roku świadczenie urlopowe wynosi 37,5% z kwoty 2.133,21 zł (zgodnie z danymi GUS), a więc pracownikowi wypłacić należy 799, 95 zł.Inne wysokości świadczeń urlopowych są przewidziane w kilku innych ustawach oraz dla pracowników młodocianych (dla nich wysokość świadczenia urlopowego jest dużo niższa), a także dla pracowników zatrudnionych w warunkach szkodliwych (dla nich wysokość świadczenia urlopowego wynosi 50% przeciętnego wynagrodzenia opisanego wyżej, a więc orientacyjnie 1065 zł).Świadczenie urlopowe nie podlega składce na ubezpieczenie społeczne pracowników.Proszę również zapoznać się z artykułem w dziale Publicystyka na temat zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz świadczeń urlopowych.Data odpowiedzi:

03-06-2003r.

Działy prawa:

Pracy

Numer porady:

5462