Czy od opłat: opłata stała, opłata za żywienie należy odliczyć podatek VAT

Autor: Urząd Skarbowy w Ostrowcu Świętokrzyskim
Sygnatura: PP-443/81/04
Hasła tematyczne: stawki podatku, stołówka, usługi stołówkowe, posiłki, przedszkole
Data dodania: 29/10/2004

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Św. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zawarte w piśmie l.dz 36/2004 z dnia 07.07.2004 r. (wpływ do urzędu 14.07.2004 r., przedłużone postępowanie do 31.10.2004 r.) uzupełnione w dniu 28.09.2004 r. zapytanie dot. stosowania właściwej stawki podatku VAT przy świadczeniu przez przedszkole usług dziennej opieki wraz z wyżywieniem, wyjaśnia:

Z załączonej opinii Urzędu Statystycznego w Łodzi wynika, że działalność przedszkola polegająca na zapewnieniu dziennej opieki wraz z wyżywieniem, za które pobierane jest czesne, została sklasyfikowana wg PKWiU do grupowania 80.10.11-00.00 "Usługi związane z prowadzeniem przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym specjalnych".

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) i zgodnie z poz. 7 załącznika Nr 4 do tej ustawy - powyższe usługi korzystają ze zwolnienia od podatku VAT.

W przypadku, gdy za wyżywienie dzieci w przedszkolu odpowiedzialny byłby inny niż stołówka przedszkolna podmiot gospodarczy lub, gdy posiłki przygotowywane byłyby na odrębne zlecenie, usługi wyżywienia mieściłyby się w grupowaniu PKWiU 55.51.10-00.00 "Usługi stołówkowe" i korzystały z 7% stawki podatku VAT na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy o VAT.