Strefa klienta
Pomoc

W załącznikach nr 3 i nr 6 do nowej ustawy o VAT znajduje się pozycja pt. sznurek do maszyn rolniczych bez względu na symbol PKWiU. Oznacza to dwie stawki VAT na ten wyrób tj. 3 % i 7 %. Jak należy czytać te załączniki pod kątem zastosowania pra


Autor:

Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej

Sygnatura:

PP-443-33/04/DM-3742

Hasła tematyczne:

podatek od towarów i usług, stawki podatku

Data dodania:

2004-05-04

Treść:

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7 %, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. W załączniku nr 3 do ww. ustawy "Wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7 %" pod poz. 69 umieszczono " Sznurek do maszyn rolniczych". Jednakże, zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 1 wyżej cytowanej ustawy w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 30 kwietnia 2008 r. stosuje się stawkę w wysokości 3 % w odniesieniu do czynności, o których mowa w art. 5, których przedmiotem są towary i usługi wymienione w załączniku nr 6 do ustawy, z wyłączeniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu towarów. W załączniku nr 6 do ww. ustawy "Wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 3 %" pod poz. 63 umieszczono " Sznurek do maszyn rolniczych". Zgodnie z pkt 2 objaśnień do załącznika nr 3: wykaz towarów i usług wymienionych w tym załączniku nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i świadczenia usług zwolnionych od podatku VAT lub opodatkowanych stawką 0 % i 3 %. Zatem w oparciu o powyższe przepisy z wyłączeniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu towarów, przy sprzedaży sznurka do maszyn rolniczych do 30 kwietnia 2008 r. należy stosować stawkę 3 %.