PYTANIE: Powołanie członka zarządu w sp. z o.o.

Jak dodaje się nowego członka zarządu w sp. z o.o.
ak się do tego przygotować?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Odpowiedź została udzielona przy założeniu, że Spółka jest już zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS. I. Pierwszą czynnością jest powołanie nowego członka do Zarządu. Jeżeli umowa Spółki nie stanowi inaczej dokonuje tego Zgromadzenie Wspólników (art. 201§4 k.s.h). W związku z tym powinno odbyć się takie zgromadzenie i na nim Wspólnicy powinni podjąć uchwałę o powołaniu nowego członka Zarządu. Uchwałę należy zaprotokołować w protokole ze Zgromadzenia Wspólników. II. Następnie należy wypełnić odpowiednie formularze. Zakładając, że Spółka jest już zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego będą to formularze: Z3 (do pobrania: http://www.poradaprawna.pl/index_download.php?co=opis&id=295) oraz ZK -(do pobrania: http://www.poradaprawna.pl/index_download.php?co=opis&id=338). III. Następnie należy uiścić przelewem opłatę za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w kwocie 250 zł. Numer konta i inne dane potrzebne do przelewu można otrzymać we właściwym miejscowo Sądzie Rejonowym w Wydziale Gospodarczym KRS. Z formularzami i potwierdzeniem wpłaty za ogłoszenie w Monitorze należy udać się do właściwego Sądu Rejonowego (adresy sądów można znaleźć na stronie www.ms.gov.pl/krs/adresy_sadow.rtf). Dodatkowo trzeba będzie dokonać zakupów znaków opłaty sądowej za 400 zł. Wykaz dokumentów do złożenia w sądzie: - formularz KRS-Z3, - formularz KRS-ZK, - protokół z uchwałą o powołaniu nowego członka Zarządu, - kserokopia potwierdzenia wpłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (oryginał do wglądu), - niektóre sądy wymagają jeszcze oświadczenie członka Zarządu, że ma on pełną zdolność do czynności prawnych, a także kserokopii strony dowodu osobistego zawierającego numer PESEL Do dokumentów należy dołączyć znaki opłaty sądowej za 400 zł. art. 201 Kodeksu spółek handlowych § 1. Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. § 2. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków. § 3. Do zarządu mogą być powołane osoby spośród wspólników lub spoza ich grona. § 4. Członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

DODANO:
10/09/2004

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie