PYTANIE: Powołanie członka zarządu w sp. z o.o.

Jak dodaje się nowego członka zarządu w sp. z o.o.
ak się do tego przygotować?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
Odpowiedź została udzielona przy założeniu, że Spółka jest już zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS. I. Pierwszą czynnością jest powołanie nowego członka do Zarządu. Jeżeli umowa Spółki nie stanowi inaczej dokonuje tego Zgromadzenie Wspólników (art. 201§4 k.s.h). W związku z tym powinno odbyć się takie zgromadzenie i na nim Wspólnicy powinni podjąć uchwałę o powołaniu nowego członka Zarządu. Uchwałę należy zaprotokołować w protokole ze Zgromadzenia Wspólników. II. Następnie należy wypełnić odpowiednie formularze. Zakładając, że Spółka jest już zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego będą to formularze: Z3 (do pobrania: http://www.poradaprawna.pl/index_download.php?co=opis&id=295) oraz ZK -(do pobrania: http://www.poradaprawna.pl/index_download.php?co=opis&id=338). III. Następnie należy uiścić przelewem opłatę za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w kwocie 250 zł. Numer konta i inne dane potrzebne do przelewu można otrzymać we właściwym miejscowo Sądzie Rejonowym w Wydziale Gospodarczym KRS. Z formularzami i potwierdzeniem wpłaty za ogłoszenie w Monitorze należy udać się do właściwego Sądu Rejonowego (adresy sądów można znaleźć na stronie www.ms.gov.pl/krs/adresy_sadow.rtf). Dodatkowo trzeba będzie dokonać zakupów znaków opłaty sądowej za 400 zł. Wykaz dokumentów do złożenia w sądzie: - formularz KRS-Z3, - formularz KRS-ZK, - protokół z uchwałą o powołaniu nowego członka Zarządu, - kserokopia potwierdzenia wpłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (oryginał do wglądu), - niektóre sądy wymagają jeszcze oświadczenie członka Zarządu, że ma on pełną zdolność do czynności prawnych, a także kserokopii strony dowodu osobistego zawierającego numer PESEL Do dokumentów należy dołączyć znaki opłaty sądowej za 400 zł. art. 201 Kodeksu spółek handlowych § 1. Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. § 2. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków. § 3. Do zarządu mogą być powołane osoby spośród wspólników lub spoza ich grona. § 4. Członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

DODANO:
10/09/2004

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie
Wykorzystujemy ciasteczka (cookies), aby lepiej dostosować nasz portal do Twoich oczekiwań, a także w celach statystycznych. Jeśli chcesz zaczerpnąć większej ilości informacji o cookies, przejdź tutaj. Jeśli zapoznałeś się już z tą informacją, zamknij to okienko.