PYTANIE: Jak sformułować pozew, gdy nie znane jest miejsce zamieszkania pozwanego ?

Złożyłam pozew o rozwód, sąd oddalił go wzywając mnie wcześniej o podanie miejsca pobytu pozwanego. Nie znam miejsca pobytu pozwanego. Jak powinnam sformułować pozew o rozwód w takiej sytuacji
ieszkam za granica od marca 1997.W sierpniu 1997 widziałam pozwanego po raz ostatni. Sądownie przyznano mi alimenty na dwoje wspólnych dzieci, cześć sumy należnej mi odzyskałam dowiadując się o sprzedaży mieszkania(nie zapłacił dobrowolnie-decyzja komornika). Ostatni kontakt telefoniczny miał miejsce w 2001 roku, prosiłam o podpis w sprawie wydania paszportu dla dziecka (w tej sprawie złożyłam odrębny pozew).O ile mi wiadomo nie figuruje w rejestrach ZUS. Nieoficjalnie w ostatniej rozmowie telefonicznej uprzedził mnie że "zniknie".

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Na samym początku należy rozstrzygnąć jaki sąd będzie właściwy dla roztrzygania tej sprawy. Niewątpliwie sprawa ta należy do jurysdykcji sądów polskich, gdyż zgodnie z art. 1100 § 1 k.p.c. sprawy małżeńskie podlegają rozpoznaniu przez sąd polski, jeżeli choćby jedno z małżonków ma obywatelstwo polskie. O właściwości miejscowej sądu w tej sprawie może decydować art. 41 k.p.c., według którego powództwo w sprawach ze stosunków małżeńskich wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne zamieszkanie, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze stale przebywa. W braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a gdy i tej podstawy nie ma - sąd miejsca zamieszkania powoda. W tej konkretnej sprawie brak jest jednak którejkolwiek z wymienionych wyżej podstaw, a więc przepis art. 41 nie będzie miał w tej sytuacji zastosowania. W tej sytuacji zastosowanie znajdzie przepis art. 45 k.p.c., który uprawnia Sąd Najwyższy do oznaczenia sądu właściwego w sytuacji, gdy na podstawie obowiązujących przepisów nie można rozstrzygnąć o właściwości miejscowej. Drugim zagadnieniem istotnym w tej sprawie, jest to czy podanie miesca zamieszkania pozwanego jest konieczym elementem pozwu. Otóż art. 126 k.p.c. określający ogólne wymogi formalne pism procesowych w § 2 wprowadza taki wymóg dla pierwszego pisma w sprawie, a takim pismem jest właśnie pozew. W tej sytuacji można spróbować nie podać miejsca zamieszkania uzasadniająć jednak ten brak. Może się to jednak okazać niewystarczające i wtedy trzeba będzie niestety podjąć trud ustalenia miejsca zamieszkania czy też pobytu pozwanego. Najlepiej zacząć od policji.

DODANO:
21/10/2002

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie