PYTANIE: Jak sformułować pozew, gdy nie znane jest miejsce zamieszkania pozwanego ?

Złożyłam pozew o rozwód, sąd oddalił go wzywając mnie wcześniej o podanie miejsca pobytu pozwanego. Nie znam miejsca pobytu pozwanego. Jak powinnam sformułować pozew o rozwód w takiej sytuacji
ieszkam za granica od marca 1997.W sierpniu 1997 widziałam pozwanego po raz ostatni. Sądownie przyznano mi alimenty na dwoje wspólnych dzieci, cześć sumy należnej mi odzyskałam dowiadując się o sprzedaży mieszkania(nie zapłacił dobrowolnie-decyzja komornika). Ostatni kontakt telefoniczny miał miejsce w 2001 roku, prosiłam o podpis w sprawie wydania paszportu dla dziecka (w tej sprawie złożyłam odrębny pozew).O ile mi wiadomo nie figuruje w rejestrach ZUS. Nieoficjalnie w ostatniej rozmowie telefonicznej uprzedził mnie że "zniknie".

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
Na samym początku należy rozstrzygnąć jaki sąd będzie właściwy dla roztrzygania tej sprawy. Niewątpliwie sprawa ta należy do jurysdykcji sądów polskich, gdyż zgodnie z art. 1100 § 1 k.p.c. sprawy małżeńskie podlegają rozpoznaniu przez sąd polski, jeżeli choćby jedno z małżonków ma obywatelstwo polskie. O właściwości miejscowej sądu w tej sprawie może decydować art. 41 k.p.c., według którego powództwo w sprawach ze stosunków małżeńskich wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne zamieszkanie, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze stale przebywa. W braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a gdy i tej podstawy nie ma - sąd miejsca zamieszkania powoda. W tej konkretnej sprawie brak jest jednak którejkolwiek z wymienionych wyżej podstaw, a więc przepis art. 41 nie będzie miał w tej sytuacji zastosowania. W tej sytuacji zastosowanie znajdzie przepis art. 45 k.p.c., który uprawnia Sąd Najwyższy do oznaczenia sądu właściwego w sytuacji, gdy na podstawie obowiązujących przepisów nie można rozstrzygnąć o właściwości miejscowej. Drugim zagadnieniem istotnym w tej sprawie, jest to czy podanie miesca zamieszkania pozwanego jest konieczym elementem pozwu. Otóż art. 126 k.p.c. określający ogólne wymogi formalne pism procesowych w § 2 wprowadza taki wymóg dla pierwszego pisma w sprawie, a takim pismem jest właśnie pozew. W tej sytuacji można spróbować nie podać miejsca zamieszkania uzasadniająć jednak ten brak. Może się to jednak okazać niewystarczające i wtedy trzeba będzie niestety podjąć trud ustalenia miejsca zamieszkania czy też pobytu pozwanego. Najlepiej zacząć od policji.

DODANO:
21/10/2002

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie
Wykorzystujemy ciasteczka (cookies), aby lepiej dostosować nasz portal do Twoich oczekiwań, a także w celach statystycznych. Jeśli chcesz zaczerpnąć większej ilości informacji o cookies, przejdź tutaj. Jeśli zapoznałeś się już z tą informacją, zamknij to okienko.