PYTANIE: Czy testament nie potwierdzony przez notariusza ma swoją moc prawną ?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
Testament nie musi być sporządzany notarialnie. Najprostszą formą testamentu jest zwykła forma pisemna, ale muszą być spełnione określone przez ustawę warunki, a mianowicie: 1) testament musi być w całości spisany i podpisany własnoręcznie przez spadkodawcę, 2) może zawierać rozporządzenia tylko jednej osoby, 3) musi być opatrzony datą ( z tym że brak daty nie powoduje nieważności testamentu, jeżeli nie wywołuje wątpliwości co do zdolności testowania, Poza warunkami co do formy testamentu należy też pamiętać o tym, że testament może sporządzić tylko osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych ( to jest pełnoletnia i nieubezwłasnowolniona). W pewnych sytuacjach testament może być uznany za nieważny: Art. 945. § 1. Testament jest nieważny, jeżeli został sporządzony: 1) w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli; 2) pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści; 3) pod wpływem groźby.

DODANO:
31/10/2004

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie
Wykorzystujemy ciasteczka (cookies), aby lepiej dostosować nasz portal do Twoich oczekiwań, a także w celach statystycznych. Jeśli chcesz zaczerpnąć większej ilości informacji o cookies, przejdź tutaj. Jeśli zapoznałeś się już z tą informacją, zamknij to okienko.