Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie

PYTANIE: Czy jeżeli jestem powołana na świadka w sprawie karnej, to sąd powinien mi zwrócić koszty dojazdu oraz dzienne zarobki???

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Kwestię tę reguluje dekret z dnia 26 października 1950 r. o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym, uzupełniony rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 4 lipca 1990 r. w sprawie wysokości należności świadków i stron w postępowaniu sądowym. Zgodnie z tymi przepisami, świadkowi przysługuje: 1)odszkodowanie za zarobek utracony z powodu stawiennictwa na wezwanie sądu, w wysokości udowodnionej przeciętnego jego dziennego zarobku, jednak nie wyżej niż 4,6 % kwoty bazowej ustalanej w ustawie budżetowej 2)jeżeli świadek zamieszkuje w miejscowości oddalonej ponad 10 km od miejsca wykonywania czynności urzędowej, do której został wezwany a.strawne i ewentualne koszty noclegu w wysokości odpowiedniej do przepisów prawa pracy dotyczących podróży służbowych na terenie kraju b.zwrot kosztów podróży od miejsca jego zamieszkania do miejsca wykonywania czynności i z powrotem; sąd może przyznać zwrot kosztów podróży świadkowi zamieszkałemu bliżej niż 10 km, wszakże w odległości nie mniejszej niż 4 km od miejsca wykonywania czynności urzędowej, jeżeli przemawiają za tym względy słuszności; zwrot przysługuje w wysokości odpowiadającej kosztom przejazdu środkiem transportu masowego (koleją, autobusem itp.) w klasie najniższej, w braku zaś takiego środka - kosztom przejazdu najtańszym z dostępnych środków lokomocji.

DODANO:
15/11/2004

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie