Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie

PYTANIE: Jaki jest termin ważności testametu, po śmierci osoby która spisała testament

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
W polskim prawie wyróżniamy testamenty zwykłe i szczegóne. Do pierwszych należą: testament holograficzny( własnoręczny), notarialny i allograficzny. Do testamentów szczególnych zaliczamy: testament ustny, sporządzony na polskim statku morskim lub powietrznym oraz wojskowy. Testament zwykły, jeżeli nie zostanie odwołany przez testatora, zachowuje moc prawną niezależnie od okresu jaki upłynął między jego sporządzeniem a otwarciem spadku( czyli śmiercią spadkodawcy). Testamenty szczególne charakteryzuje natomiast ograniczona czasowo moc. Zgodnie z art. 955 kodeksu cywilnego testament sczególny traci moc z upływem 6 miesięcy od ustania okoliczności, które uzasadniały niezachowanie formy testamentu zwykłego, chyba że spadkodawca zmarł przed upływem tego terminu. Bieg terminu ulega zawieszeniu przez czas, w ciągu którego spadkodawca nie ma możności sporządzenia testamentu zwykłego.

DODANO:
28/12/2004

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie