Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie

PYTANIE: Apelacja w sprawie o wykroczenia

Czy można się odwołać od wyroku 300 zł grzywny(Sąd Grodzki-wyrok zaoczny) za 0.19 mg/l jadąc rowerem
estem absolwentka architektury, niekarana, spodziewam się dziecka i nie mam zatrudnienia. Obecna sytuacja finansowa uniemożliwia mi zapłacenie takiej kwoty. Czy mam szansę składając odwołanie na obniżenie kary? Czy ewentualne odwołanie należałoby złożyć pisemnie i osobiście czy wysłać pocztą. Jak wyglądałaby dalsza procedura ze strony sądu.

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Zgodnie z art. 87 § 2 kodeksu wykroczeń „Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania inny pojazd niż pojazd mechaniczny podlega karze aresztu do 14 dni albo grzywny.” Zgodnie z art. 1 kodeksu wykroczeń maksymalna wysokość grzywny wynosi 5.000 zł. Trudno jest oceniać jaką decyzję podejmie sąd II instancji, ale w moim przekonaniu wysokość grzywny jest umiarkowana. Możliwe jednak, że sąd odwoławczy zmniejszy wysokość grzywny. W każdym bądź razie jeśli zaskarży Pani wyrok, to orzeczenie II instancji nie będzie gorsze od wyroku jaki został wydany w I instancji. Jeśli nie zgadza się Pani z rozstrzygnięciem to konieczne jest złożenie apelacji (co do wysokości kary). Najpierw jednak powinien zostać złożony wniosek o sporządzenia uzasadnienia wyroku. Zgodnie z art. 105 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia apelację wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od daty otrzymania wyroku wraz z uzasadnieniem, chyba że ustawa stanowi inaczej. W myśl art. 35 kodeksu postępowania w sprawach wyrok sądu pierwszej instancji uzasadnia się i doręcza stronie wraz z uzasadnieniem jedynie na jej żądanie zgłoszone w zawitym terminie 7 dni od daty jego ogłoszenia. Wniosek o uzasadnienie wyroku i apelacja może być wysłana pocztą, ale proszę to zrobić listem poleconym.

DODANO:
03/01/2005

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie