PYTANIE: Apelacja w sprawie o wykroczenia

Czy można się odwołać od wyroku 300 zł grzywny(Sąd Grodzki-wyrok zaoczny) za 0.19 mg/l jadąc rowerem
estem absolwentka architektury, niekarana, spodziewam się dziecka i nie mam zatrudnienia. Obecna sytuacja finansowa uniemożliwia mi zapłacenie takiej kwoty. Czy mam szansę składając odwołanie na obniżenie kary? Czy ewentualne odwołanie należałoby złożyć pisemnie i osobiście czy wysłać pocztą. Jak wyglądałaby dalsza procedura ze strony sądu.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Zgodnie z art. 87 § 2 kodeksu wykroczeń „Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania inny pojazd niż pojazd mechaniczny podlega karze aresztu do 14 dni albo grzywny.” Zgodnie z art. 1 kodeksu wykroczeń maksymalna wysokość grzywny wynosi 5.000 zł. Trudno jest oceniać jaką decyzję podejmie sąd II instancji, ale w moim przekonaniu wysokość grzywny jest umiarkowana. Możliwe jednak, że sąd odwoławczy zmniejszy wysokość grzywny. W każdym bądź razie jeśli zaskarży Pani wyrok, to orzeczenie II instancji nie będzie gorsze od wyroku jaki został wydany w I instancji. Jeśli nie zgadza się Pani z rozstrzygnięciem to konieczne jest złożenie apelacji (co do wysokości kary). Najpierw jednak powinien zostać złożony wniosek o sporządzenia uzasadnienia wyroku. Zgodnie z art. 105 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia apelację wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od daty otrzymania wyroku wraz z uzasadnieniem, chyba że ustawa stanowi inaczej. W myśl art. 35 kodeksu postępowania w sprawach wyrok sądu pierwszej instancji uzasadnia się i doręcza stronie wraz z uzasadnieniem jedynie na jej żądanie zgłoszone w zawitym terminie 7 dni od daty jego ogłoszenia. Wniosek o uzasadnienie wyroku i apelacja może być wysłana pocztą, ale proszę to zrobić listem poleconym.

DODANO:
03/01/2005

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie