PYTANIE: Inwentaryzacja w czasie urlopu wypoczynkowego

-Czy podczas przebywania na urlopie (podczas obowiązującego 2 tygodniowego wypowiedzenia umowy o pracę) pracodawca ma prawo zmusić pracownika do stawienia się do pracy w celu uczestniczenia w inwentaryzacji
Czy po zakończeniu inwentaryzacji jest w jakikolwiek sposób zobowiązana do podpisywania "odpowiedzialności materialnej" i jakie są konsekwencje w razie nie podpisania
oja dziewczyna otrzyma lada dzień 2 tygodniowe wypowiedzenie (umowa na czas określony, pracowała ponad 6 msc-sklep). Do tej pory pracuje w systemie 2 dni po 12 godzin pracy i 2 dni wolne. Dni urlopu do wykorzysatnia ma więcej niż dni roboczych w całym okresie wypowiedzenia, jendak urolp wybierany jest na zasadzie wypisywania osobnych podań na każdy dzień pracy. Dzień Inwentaryzacji zgodnie z grafikiem będzie dniem wolnym, czy zatem pracodawca ma prawo zmusić ja do stawiennictwa w tym dniu do pracy? (jest to problem poniewaz studjuje i tego dnia będzie w innym mieście na egzaminie).

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Pracodawca może odowałać pracownika z urlopu wypoczynkowego na podstawie art. 167 k.p. Co istotne pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu. Okoliczności muszą te być wyjątkowe to jest takie, których pracodawca nie był w stanie przewidzieć udzielając urlopu. Pracownik nie jest w stanie skutecznie się uchylić od polecenia pracodawcy dotyczącego odwołania go z urlopu wypoczynkowego. Niepodporządkowanie się przez pracownika tej decyzji jest naruszeniem obowiązków pracowniczych wobec pracodawcy. Odmowa powrotu do pracy może być potraktowana przez pracodawcę jako nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy, a co za tym idzie może stanowić podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia przez pracodawcę z winy pracownika na podstawie art. 52 § 1 pkt. 1 k.p.. Forma odwołania pracownika z urlopu wypoczynkowego nie została określona w kodeksie pracy. Tak więc może być to każda forma (w tym ustna, telefoniczna, listowna, przez e-mail itd). W przypadku odwołania pracownika z urlopu ważne jest to aby mógł się on odpowiednio wcześniej zapoznać z decyzją pracodawcy tak by miał czas na powrót z urlopu w wyznaczonym przez pracodawcę terminie. Pracodawca jest obowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu (art. 167 § 2 k.p.).

DODANO:
17/01/2005

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie