PYTANIE: Kiedy kończy się status studenta dla absolwenta ?

Obronę miałam 14 lipca 2004 , ale wnosiłam opłaty za czesne do wrzesnia 2004 włącznie. Czy status studenta został przerwany w lipcu czy posiadałam go do końca września ?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
W ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 99, poz. 1001) zostało zlikwidowane pojęcie absolwenta. Zostało ono zastąpione przez "osoba bezrobotna do 25 roku życia" oraz przez "osobę zarejestrowaną jako bezrobotna w okresie do upływu 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej, która nie ukończyła 27 roku życia" jak to wynika z art. 53 ust 1 i 2 tej ustawy i tacy bezrobotni mogą być skierowani na staż. Staż taki może trwać maksimum 12 miesięcy.

DODANO:
19/01/2005

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie