PYTANIE: W jaki sposób ustalić rewir komornika do którego należy udać sie z tytułem egzekucyjnym ? Będzie to komornik rewiru dłużnika, tyle, ze chodzi mi o praktyke... skąd zasiegnąć takiej informacji? Zadzwonić do sądu ? Jaki procent od dochodzonej

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
W przypadku egzekucji, to który komornik będzie właściwy do jej przeprowadzenia, zależy od sposobu egzekucji wskazanego przez wierzyciela we wniosku egzekucyjnym. I tak, jeśli egzekucja ma być prowadzona np. z wynagrodzenia za pracę, rachunku bankowego – będzie to komornik właściwy dla miejsca zamieszkania lub pobytu dłużnika; w przypadku egzekucji z nieruchomości bądź ruchomości – komornik właściwy ze względu na miejsce ich położenia. W celu ustalenia rewiru komorniczego właściwego ze względu na podane wyżej kryteria, proponowałabym zatelefonować do izby komorniczej, obejmującej swą właściwością miejscowość, w której mieszka lub przebywa dłużnik (bądź znajduje się ruchomość lub nieruchomość), albo też którejkolwiek ze znajdujących się w tej miejscowości kancelarii komorniczych i zapytać, który rewir komorniczy będzie właściwy do przeprowadzenia takiej egzekucji. Co prawda komornika może Pan wybrać w zakresie właściwości sądu apelacyjnego (który swą właściwością obejmuje z reguły kilka miast), ale lepiej jest skierować egzekucję do właściwego rewiru komorniczego – jeśli bowiem okaże się, że komornik do którego skierował Pani/Pan wniosek egzekucyjny, będzie musiał podejmować czynności komornicze poza swoim rewirem, będzie Pan jako wierzyciel obowiązany ponieść wszelkie związane z tym koszty. Ponadto wskazać należy, iż do wniosku egzekucyjnego należy załączyć tytuł wykonawczy tj. tytuł egzekucyjny któremu została nadana klauzula wykonalności. Tytułem egzekucyjnym jest np. prawomocne orzeczenia sądowe, akt administracyjny, akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji itp. Klauzulę wykonalności tytułowi egzekucyjnemu nadaje sąd na wniosek wierzyciela. Jeśli chodzi o egzekucję świadczeń pieniężnych, komornik pobiera 15% wyegzekwowanej kwoty. W razie jednak wyboru przez wierzyciela więcej niż dwóch sposobów egzekucji świadczeń pieniężnych (np. z wynagrodzenia za pracę, z rachunku bankowego i ruchomości dłużnika), opłata stosunkowa ulega podwyższeniu o 1/10 część za każdy następny sposób egzekucji.

DODANO:
23/01/2005

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie