PYTANIE: Jeżeli bez mojej zgody zostałam wezwana na świadka, do odległej miejscowości kto pokrywa koszty mojego dojazdu i pobytu? Odległośc między miejscowościami wynosi 800 km.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Nie może Pani odmówić świadczenia w sądzie, gdy posiada pani informacje przydatne w procesie. Może Pani odmowić uczestniczenia w sprawie sądowej jako świadek w przypadku, gdy oskarżonym jest ktoś z bliskiej rodziny: - małżonek (także były), - konkubent, rodzeństwo, dzieci (adoptowane też), - rodzice (przybrani również), teściowie. Na wezwanie sądu jako świadek musi Pani stawić się osobiście w celu złożenia zeznań. Obecność pani w sądzie jest obowiązkowa.Nieobecnośc można usprawiedliwić zwolnieniem lekarskim. Za nieobecność usprawiedliwioną sąd może uznać chorobę obłożna lub stan wymagający hospitacji. Zwolnienie lekarskie powinno być dostarczone do sądu najpóżniej przed terminem rozprawy. Pracodawca musi Panią zwolnić z pracy na czas niezbędny do wykonania tej czynności procesowej.W Pani przypadku otrzyma Pani urlop bezpłatny na czas dojazdu do sądu, złożenia zeznań i powrotu.Dokumentem właściwym dla oceny ilości potrzebnego czasu do wykonania osobistego stawiennictwa w sądzie jest imienne wezwanie otrzymane z sądu.Dokument ten należy potwierdzić po zakończeniu sprawy na wokandzie. Świadek ma prawo do: 1) zażądania zwrotu kosztów podrózy po złożeniu zeznań najpóżniej następnego dnia po złożeniu zeznań, 2) odszkodowania za utracony zarobek. Otrzyma Pani równowartość ceny biletu n.p. za przejazd 2 klasą pociągu osobowego lub za przejazd autobusem (z przesiadkami). Wysokość utraconego zarobku równa jest kwocie zarobku za dany dzień pracy. Wcześniej należy wystąpić o takie zaświadczenie do pracodawcy (powiedzieć w jakim celu jest ono pracownikowi potrzebne) i należy zabrać je do sądu ze sobą . Na miejscu trzeba je przedstawić w kancelarii sądu (razem z biletami za przejazd). Na tej podstawie sąd obliczy Pani kwotę odszkodowania za utracony zarobek.Powinna się Pani o to upomniec juz w dniu rozprawy. Ma pani rownież prawo do usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Jako dowód przedstawia Pani wezwanie z sądu z adnotacją "zgłoszenia się na sprawę jako świadek " dokonaną przez sekretariat sądu. Urlop i odszkodowanie za utracony zarobek przysługuje Pani jako świadkowi który zeznaje na procesie karnym, cywilnym oraz przed sądem pracy. PODSTAWA PRAWNA: Kodeks Postępowania Cywilnego, art.258-277.

DODANO:
02/02/2005

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie