PYTANIE: Czy komornik ma prawo zająć zasiłek stały z opieki społecznej w poczet zadłużenia z funduszu alimentacyjnego?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Zasiłek stały z pomocy społecznej nie podlega zajęciu komorniczemu.Zasiłek z pomocy społecznej nie jest dochodem w rozumieniu prawa majątkowego. Stanowi on nieopodatkowaną pomoc socjalną państwa przyznawaną i wypłacaną przez gminę/zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej które realizuje gmina/PODSTAWA PRAWNA: art. 18 pkt 1 Ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej/Dz.U. nr 64, poz.593/. I ten klient pomocy społecznej, który taki zasiłek ma przyznany decyzją administracyjną wydaną przez ośrodek pomocy społecznej/MOPS, GOPS/ jest pełnoletnią osobą całkowicie niezdolną do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności/art. 37 ustawy o pomocy społecznej/.

DODANO:
02/02/2005

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie