PYTANIE: Wyrok zaoczny z klauzulą natychmiastowej wykonalności. Co to oznacza? Co mam zrobić z tym wyrokiem? Gdzie się udać?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
NATYCHMIASTOWA WYKONALNOŚĆ oznacza, że orzeczenie sądu jest prawomocne i natychmiast wykonalne. PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21.01.2005 r. w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności/Dz.U. nr 17 poz.154 i 155/ - "niniejszy tytuł poleca wszystkim urzędom oraz osobom, których to może dotyczyć aby postanowienia tytułu niniejszego wykonały". Klauzula wykonalności to stwierdzenie sądu, że tytuł egzekucyjny przedstawiony przez wierzyciela nadaje się do wykonania oraz to, ze dopuszczalne jest przeprowadzenie egzekucji przeciwko dłużnikowi. PRAWO PRZEWIDUJE NADANIE WYROKOWI SĄDU RYGORU NATYCHMIASTOWEJ WYKONALNOŚĆI DO WYSOKOŚCI 1 MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ. Z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oraz z tytułem wykonawczym zaopatrzonym w klauzulę wykonalności,/ czyli pieczęć na przedniej stronie odpisu wyroku / nalezy się udać do komornika Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania dłużnika. Tytuł egzekucyjny z tą klauzulą stanowi dla komornika dokument, na podstawie którego rozpocznie on egzekucje np. z konta bankowego dłużnika. "Wcześniej dobrze jest jednak odwiedzić z wyrokiem szefa, bo możliwe,iż spełni on świadczenie od razu , obawiając się /zresztą słusznie/ kosztów egzekucji komorniczej"- radzą specjaliści z Poradnika Gazety Prawnej/"Poradnik Gazety prawnej" nr 6/2005, s.36/.

DODANO:
02/02/2005

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie