Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie

PYTANIE: Jaka jest definicja prawna "lokalu użytkowego"?

Jakie warunki musi spełniać pomieszczenie, aby można je było uznać za lokal użytkowy? Chciałbym tez wiedzieć, gdzie można taką definicje znaleźć?

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali rozróżnia dwa typy lokali: samodzielny lokal mieszkalny i lokal o innym przeznaczeniu. Oba typy lokali mogą stanowić odrębną nieruchomość Zgodnie z art. 2 ust 2 ustawy ,,Samodzielnym lokalem mieszkalnym, w rozumieniu ustawy, jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Przepis ten stosuje się odpowiednio również do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne". Pojęcie lokalu o innym przeznaczeniu nie zostało zdefiniowane, organ stosujący prawo sam ustala definicje dokonując interpretacji w/w art. 2 ust. 2 ustawy. Przepis dotyczący lokali użytkowych można było znaleźć w ustawi Prawo spółdzielcze (art. 238 ustawy), jednak w 2001 roku został on uchylony. Lokale użytkowe miały na celu zaspokajanie codziennych spraw członkom osiedla. Spółdzielnie mogła budować lokale użytkowe i przydzielać swoim członkom na prowadzenie określonej działalności handlowej lub usługowej. W ten sposób powstawało prawo zwane spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu użytkowego, do którego odpowiednio stosowano przepisy o własnościowym spółdzielczym prawie do lokalu mieszkalnego.

DODANO:
26/11/2002

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie