PYTANIE: Ile czasu można być na zwolnieniu?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Ustawa nowelizująca system wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego weszła w życie od dnia 8 lutego 2005 r. Zmieniła ona podstawowy okres wypłaty zasiłku chorobowego .Został on wydłużony ze 180 dni do 182 dni. Nie zmienił się „okres zasiłkowy w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej grużlicą nadal wynosi 270 dni”/”Monitor Prawa pracy i Ubezpieczeń” nr 3/2005, s.77/.Maksymalne okresy wypłaty zasiłków chorobowych 182 dni i 270 dni nie mogą być przedłużane. „Pracownik nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego , niezależnie od rodzaju zawartej umowy o pracę” – pisze dwutygodnik „Ubezpieczenia i Prawo Pracy” nr 6/2005/dodatek nr 5, s.10. Do okresu 30 dni wyczekiwania zalicza się poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, z tym, że przerwa między nimi nie przekracza 30 dni lub jeżeli pracownik przebywał na urlopie wychowawczym, bezpłatnym lub odbywał czynna służbę wojskową /żołnierz niezawodowy/. Prawo do zasiłku chorobowego bez okresu wyczekiwania przysługuje: - absolwentom szkół wyższych , - jeżeli niezdolność została spowodowana wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy , a także, jeżeli niezdolność do pracy wynika z póżniejszych następstw zaistniałych w stanie zdrowia w związku ze stwierdzonym wcześniej wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy, - ubezpieczonym obowiązkowo , którzy mają wcześniejszy co najmniej 10 letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego, - posłom i senatorom , którzy przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji. PODSTAWA PRAWNA: ustawa z 17 .12. 2004 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw/Dz.U. z 2005 r. nr 10, poz.71/.

DODANO:
11/03/2005

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie