PYTANIE: 1. Czym się rózni okres 12 miesięcy od 1 roku?<br> 2. Czy zabranie prawa jazdy na okres 1 roku zobowiązuje mnie do ponownego zdawania państwowego egzaminu?

1. Czym się różni okres 12 miesięcy od 1 roku
. Czy zabranie prawa jazdy na okres 1 roku zobowiązuje mnie do ponownego zdawania państwowego egzaminu
trzymałem wyrok nakazowy z dnia 8 czerwca 2004 r. z art. 178a p 1kk, oto jego treść
na mocy art. 42 p 2 kk orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres (jednego) roku
na mocy art. 63 p 2 kk na poczet orzeczonego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych zalicza oskarżonemu okres zatrzymania dokumentu w postaci prawa jazdy od dnia 19 kwietnia 2004 r. do dnia 8 czerwca 2004 r.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Ad. 1 Okresy trwania kar możliwych do wymierzenia na podstawie przepisów k.k. ustalone zostały przez ustawodawcę w miesiącach lub latach – w zależności od rodzaju kary i tak karę ograniczenia wolności wymierza się zawsze w miesiącach max. 12 miesięcy, karę pozbawienia wolności można wymierzyć w miesiącach i latach, środki karne mierzalne w czasie wymierza się w latach od roku do lat 10 art. 43 §1 k.k. np. zakaz prowadzenia pojazdów, zakaz zajmowania stanowiska. Ad. 2 Kwestie te reguluje Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” art. 114. ust.2 mówi iż kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji podlega: - osoba ubiegająca się o: a) przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego na okres przekraczający 1 rok lub w związku z utratą kwalifikacji, b) zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia do kierowania tramwajem, którego była pozbawiona na okres przekraczający 1 rok. W przypadkach określonych powyżej dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem wydaje się po zdaniu, przez osobę ubiegającą się o jego wydanie, odpowiedniego do rodzaju uprawnienia egzaminu państwowego sprawdzającego kwalifikacje.

DODANO:
12/03/2005

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie