PYTANIE: Kto to jest małoletni ? Kto to jest nieletni ? Gdzie można znaleźć definicję prawną tych terminów ?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
Małoletni -osoba która nie ukończyła 18 roku życia (art. 10 kodeksu cywilnego) Nieletni - osoba która w chwili popełnienia czynu zabronionego nie ukończyła 17 lat art. 10 §1 k.k. Czynów popełnionych prze osoby nieletnie nie nazywa się przestępstwami i osoby takie nie podlegają odpowiedzialności karnej- stosuje się wobec nich środki przewidziane w ustawie z 1982 r o postępowaniu w sprawach nieletnich. Ustawa używa pojęcia nieletni w 3 znaczeniach: a)osoby które nie ukończyły 18 lat w stosunku do których stosuje się środki wychowawcze w związku z występującą demoralizacją, b) osoby między 13 a 17 rokiem życia wobec których toczy się postępowanie o czyny karalne wypełniające znamiona przestępstw, c)osoby do ukończenia 21 roku życia wobec których wykonywane są orzeczone środki wychowawcze lub poprawcze określone w ustawie. Od zasady, że granicą wiekowa odpowiedzialności karnej jest 17 rok życia przewidziano w kodeksie karnym wyjątki. Odpowiedzialność karną na podstawie przepisów k.k. może ponieść osoba która ukończyła 15 lat, jeżeli dopuściła się czynów szczególnie penalizowanych do których nalezą m.in. z art. 134 k.k.- zamach na życie Prezydenta, 148 §1, 2 lub 3 – zabójstwo człowieka, art. 165 §1k.k. – umyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu etc. Młodociany - pojecie to definiuje kodeks karny w art. 115 §10. Młodocianym jest osoba która w chwili popełnienia czynu nie ukończyła 21 lat a w chwili orzekania w pierwszej instancji 24 lat. Jest to szczególna kategoria sprawców dorosłych, wyodrębniona jednak i traktowana odmiennie w przepisach prawa karnego niż sprawcy dorośli.

DODANO:
13/03/2005

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie
Wykorzystujemy ciasteczka (cookies), aby lepiej dostosować nasz portal do Twoich oczekiwań, a także w celach statystycznych. Jeśli chcesz zaczerpnąć większej ilości informacji o cookies, przejdź tutaj. Jeśli zapoznałeś się już z tą informacją, zamknij to okienko.