Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie

PYTANIE: Co to jest wynagrodzenie zasadnicze? Czy jest to kwota brutto czy netto, wypłacana „do reki. Mąż na umowie ma kwotę 870 złotych. Ma pracować na podstawie umowy na zastępstwo.

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Wynagrodzenie lub płaca zasadnicza /te definicje są często używane zamiennie/ zostało zdefiniowane w art. 78 par. 2 K.p. :”W celu określenia wynagrodzenia za pracę ustala się, /…/wysokość oraz zasady przyznawania pracownikom stawek wynagrodzenia za pracę określonego rodzaju lub na określonym stanowisku , a także innych /dodatkowych/składników wynagrodzenia, jeżeli zostały one przewidziane z tytułu wykonywania określonej pracy”. Wynagrodzenie zasadnicze jest to wynagrodzenie brutto bez dodatków. Jest to stały składnik wynagrodzenia za pracę. W przypadku Pani męża kwota 870 złotych stanowi jedyny obligatoryjny składnik wynagrodzenia. „Do ręki” mąż otrzyma kwotę pomniejszoną o składki ZUS i podatek.

DODANO:
01/04/2005

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie