PYTANIE: Co to jest wynagrodzenie zasadnicze? Czy jest to kwota brutto czy netto, wypłacana „do reki. Mąż na umowie ma kwotę 870 złotych. Ma pracować na podstawie umowy na zastępstwo.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Wynagrodzenie lub płaca zasadnicza /te definicje są często używane zamiennie/ zostało zdefiniowane w art. 78 par. 2 K.p. :”W celu określenia wynagrodzenia za pracę ustala się, /…/wysokość oraz zasady przyznawania pracownikom stawek wynagrodzenia za pracę określonego rodzaju lub na określonym stanowisku , a także innych /dodatkowych/składników wynagrodzenia, jeżeli zostały one przewidziane z tytułu wykonywania określonej pracy”. Wynagrodzenie zasadnicze jest to wynagrodzenie brutto bez dodatków. Jest to stały składnik wynagrodzenia za pracę. W przypadku Pani męża kwota 870 złotych stanowi jedyny obligatoryjny składnik wynagrodzenia. „Do ręki” mąż otrzyma kwotę pomniejszoną o składki ZUS i podatek.

DODANO:
01/04/2005

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie