PYTANIE: Aneks do umowy o pracę na czas określony

Aneks do umowy o prace. Pytanie dotyczy następującej sytuacji. 1 umowe miałem na czas określony od 01.03.2004r. do 31.05.2004r. następną umowę o pracę miałem od 01.06.2004. do 28.02.2005 a teraz szefostwo dało mi do podpisania Aneks do umowy o prace przedłużający tą umowe do końca 2005 r. czy to jest zgodne z prawem. Czy ta umowa-aneks nie powinna być na czas nieokreślony?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Właściwy tu jest art. 251 k.p. Na podstawie tego artykułu zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła 1 miesiąca (art. 251 § 1 k.p.). Uzgodnienie między stronami w trakcie trwania umowy o pracę na czas określony dłuższego okresu wykonywania pracy na podstawie tej umowy uważa się za zawarcie, od dnia następującego po jej rozwiązaniu, kolejnej umowy o pracę na czas określony w rozumieniu art. 251 § 1 k.p. (art. 251 § 2 k.p.) Przepis § 1 nie dotyczy umów o pracę na czas określony zawartych: 1) w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, 2) w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym albo zadań realizowanych cyklicznie.

DODANO:
01/04/2005

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie