PYTANIE: Zniesienie współwłasności nieruchomości, wyodrębnienie lokalu

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Zniesienie współwłasności  nastąpić w drodze umowy (w formie aktu notarialnego) lub na mocy orzeczenia sądu. Sposoby są trzy. a) Podział fizyczny nieruchomości. Oczywiście nie można tu mówić o podziale domu w sposób ścisły. Jednakże termin: podział fizyczny domu oznacza wyodrębnienie lokali. Aby można wyodrębnić lokale i ustanowić je odrębnym przedmiotem własności muszą być spełnione pewne przesłanki: - musi to być wydzielona w obrębie budynku trwałymi ścianami izba lub zespół izb - przeznaczonych na stały pobyt ludzi - które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Odrębna własność lokalu łączy się ze współwłasnością gruntu na jakim stoi budynek, w którym lokal się znajduje. Na to postępowanie może mieć wpływ wspomniana przez Panią kwestia garażu. Ponieważ - jak rozumiem - jest to załatwiane w postępowaniu administracyjnym, to sąd może zawiesić postępowanie do czasu wydania decyzji administracyjnej przez właściwy organ, jeżeli orzeczenie sądu zależy od tej decyzji. b) Przyznanie rzeczy na własność jednemu ze współwłaścicieli (lub na współwłasność kilku z nich). Takie zniesienie współwłasności jest z reguły stosowane w przypadku lokali, gdy podział fizyczny nieruchomości jest niezgodny z planem miejscowym, jak też w przypadku nieruchomości praktycznie niepodzielnych obejmujących warsztaty usługowe czy produkcyjne. W przypadku przyznania rzeczy jednemu lub kilku ze współwłaścicieli, pozostali otrzymują równowartość swych udziałów w postaci spłat w pieniądzu. Gdy zostały ustalone spłaty, sąd oznacza także termin i sposób ich uiszczenia, wysokość i termin uiszczania odsetek , a w razie potrzeby także sposób ich zabezpieczenia. Rozłożenie spłat na raty nie może przekraczać dziesięciu lat. c) W postępowaniu sądowym zniesienie współwłasności przez sprzedaż rzeczy wspólnej (uregulowaną przepisami k.p.c.) następuje przede wszystkim, gdy wszyscy współwłaściciele złożą zgodny wniosek co do takiego zniesienia współwłasności. W razie braku takiego wniosku sąd zniesie współwłasność przez sprzedaż rzeczy, jeżeli nie da się jej podzielić, a okoliczności konkretnego wypadku przemawiają za takim załatwieniem sprawy, a nie za przyznaniem rzeczy jednemu lub niektórym współwłaścicielom (np. żaden ze współwłaścicieli nie jest w stanie ponieść ciężaru spłat). Sprzedaż rzeczy następuje w trybie postępowania egzekucyjnego, a więc w zasadzie w drodze licytacji. Zniesienie współwłasności nieruchomości omówiłem w odpowiedzi udzielonej 10 października 2002 r. Czy moja siostra ma prawo sama zadecydować o podziale domu?

DODANO:
12/12/2002

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie