PYTANIE: Dzień wolny na badania lekarskie okresowe?

Jestem od 3.06 na urlopie wypocznkowym. W zakladzie pracy zlecono mi przeprawadzenie badań lekarskich okresowych w celu ich aktualizacji. Czy należy mi sie dzień wolny na badania? czy ma to być w ramach urlopu wlasnego.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Jak to wynika z art. 229 § 2 k.p pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. Badaniom tym podlegają wszyscy pracownicy w terminach określonych przez lekarza medycyny pracy. Nie skierowanie przez pracodawcę pracownika na badania okresowe jest wykroczeniem (do 1000 zł grzywny). Badania okresowe powinno się przeprowadzać w godzinach pracy o ile oczywiście jest to możliwe. Za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzanymi badaniami pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, a w razie przejazdu na te badania do innej miejscowości przysługują mu należności na pokrycie kosztów przejazdu według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych. W przypadku jeżeli przeprowadzenie badań okresowych nie jest możliwe w godzinach pracy pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia za czas wykorzystany na te badania. Jeżeli więc dzień przeprowadzenia tych badań jest wyznaczony konkretnie w czasie trwającego urlopu wypoczynkowego i nie da się go przesunąć pracodawca powinien za czas spędzony na badaniach wypłacić wynagrodzenie za pracę według stawki godzinowej - nie oznacza to jednak że będzie to wynagrodzenie za cały dzień pracy o ile badania trwać będą 3,4 godziny. Można by się tu także zastanowić nad możliwością odwołania pracownika z urlopu na dzień przeprowadzenia tych badań - z drugiej jednak strony jak określono to w art. 167 § 1 k.p. "pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu" a z taką sytuacją niemamy przecież tutaj miejsca skoro lekarz wyznaczył termin badań okresowych na długo przed udzielniem urlopu wypoczynkowego. Jednakże takie rozwiązanie wydaje się w tej sytuacji najbardziej prawidłowe o ile nie jest możliwe skierowanie pracownika na te badania po zakończeniu urlopu wypocznkowego.

DODANO:
08/06/2005

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie