PYTANIE: Jakie są przesłanki do ograniczenia władzy rodzicielskiej? Jakie argumenty powinny znaleść się we wniosku do sądu ?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Władza rodzicielska może zostać ograniczona jedynie w przypadku, gdy przysługuje ona obojgu rodziców nie pozostających ze sobą w związku małżeńskim, albo pozostają w związku małżeńskim, ale żyją w rozłączeniu. Sąd opiekuńczy może w takich wypadkach powierzyć władzę rodzicielską jednemu z rodziców, a drugiemu ograniczyć do obowiązków i uprawnień w stosunku do dziecka. Każdy z rodziców powinien wykonywać pieczę nad osobą i majątkiem dziecka oraz wychowywać swoje dziecko (tak jak wymaga tego dobro dziecka i interes społeczny). W razie nienależytego wykonywania władzy rodzicielskiej może ona zostać ograniczona. Sąd może również pozbawić władzy rodzicielskiej jednego z rodziców, gdy ten nie żyje lub nie ma pełnej zdolności do czynności prawnej. Wtedy cała władza rodzicielska przysługuje drugiemu z rodziców, chyba, że ten również nie żyje lub nie ma pełnej zdolności do czynności prawnej, wtedy ustanawia się dla dziecka opiekę.

DODANO:
19/06/2005

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie