PYTANIE: Jakie są przesłanki do ograniczenia władzy rodzicielskiej? Jakie argumenty powinny znaleść się we wniosku do sądu ?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
Władza rodzicielska może zostać ograniczona jedynie w przypadku, gdy przysługuje ona obojgu rodziców nie pozostających ze sobą w związku małżeńskim, albo pozostają w związku małżeńskim, ale żyją w rozłączeniu. Sąd opiekuńczy może w takich wypadkach powierzyć władzę rodzicielską jednemu z rodziców, a drugiemu ograniczyć do obowiązków i uprawnień w stosunku do dziecka. Każdy z rodziców powinien wykonywać pieczę nad osobą i majątkiem dziecka oraz wychowywać swoje dziecko (tak jak wymaga tego dobro dziecka i interes społeczny). W razie nienależytego wykonywania władzy rodzicielskiej może ona zostać ograniczona. Sąd może również pozbawić władzy rodzicielskiej jednego z rodziców, gdy ten nie żyje lub nie ma pełnej zdolności do czynności prawnej. Wtedy cała władza rodzicielska przysługuje drugiemu z rodziców, chyba, że ten również nie żyje lub nie ma pełnej zdolności do czynności prawnej, wtedy ustanawia się dla dziecka opiekę.

DODANO:
19/06/2005

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie
Wykorzystujemy ciasteczka (cookies), aby lepiej dostosować nasz portal do Twoich oczekiwań, a także w celach statystycznych. Jeśli chcesz zaczerpnąć większej ilości informacji o cookies, przejdź tutaj. Jeśli zapoznałeś się już z tą informacją, zamknij to okienko.