PYTANIE: Czy pracownik nieletni (praktykant) w 1 klasie zawodowej musi pracowac jeden miesiac wakacji po osiem godzin od 14 do 21 od poniedziałku do soboty?w prywatnym sklepie spożywczym.Przez cały rok trwania szkoly uczeszczał przez trzy dni w tygodniu od czw

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Kwestię tą reguluje ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. 1974, Nr24, poz. 141). Jeśli chodzi o dobowy wymiar czasu pracy młodocianego, to jest on zależny od jego wieku; czas pracy młodocianego w wieku do 16 lat nie może przekroczyć 6 godzin na dobę, natomiast w wieku do 18 lat – 8 godzin na dobę. Odnośnie praktyki w wakacje - zgodnie z art. 205 młodociany nabywa z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy prawo do urlopu w wymiarze 12 dni roboczych. Natomiast z upływem roku pracy młodociany uzyskuje prawo do urlopu w wymiarze 26 dni roboczych. Jednakże w roku kalendarzowym, w którym kończy on 18 lat, ma prawo do urlopu w wymiarze 20 dni roboczych, jeżeli prawo do urlopu uzyskał przed ukończeniem 18 lat. Co ważne, młodocianemu uczęszczającemu do szkoły należy udzielić urlopu w okresie ferii szkolnych. Na podstawie powyższego można więc stwierdzić, iż nieletni powinien uzyskać w wakacje urlop w odpowiednim wymiarze - 12 dni roboczych z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy lub 26 dni roboczych z upływem roku pracy albo też 20 dni roboczych w roku kalendarzowym, w którym młodociany kończy 18 lat (pod warunkiem, że prawo do urlopu uzyskał przed ukończeniem 18 lat). W pozostałym okresie czasu młodociany powinien pracować przez odpowiedni dla niego wymiar czasu pracy; jeśli nie skończył 16 lat przez 6 godzin na dobę, a jeśli nie skończył osiemnastu lat – do 8 godzin na dobę.

DODANO:
09/07/2005

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie