PYTANIE: W jaki sposób można w wieku 16 lat zrobić prawo jazdy? I czy jest wogóle taka możliwość.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
Szczegółowe warunki, które musi spełniać osoba, aby uzyskać prawo jazdy (prawo prowadzenia pojazdu) określa ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997, Nr 98, poz. 602). Zgodnie z art. 90 prawo jazdy otrzymuje osoba, która osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek, uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (jeśli takie orzeczenie jest wymagane), odbyła wymagane dla danej kategorii szkolenie oraz zdała z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy wymagany dla danej kategorii. Jak wynika z powyższego, osiągnięcie określonego wieku, jest tylko jednym z warunków otrzymania prawa jazdy. Wiek ten jest różny dla poszczególnych kategorii prawa jazdy. Wynosi on odpowiednio: - 16 lat dla kategorii A1, B1 i T; - 18 lat dla kategorii A, B, B+E, C, C+E, C1 lub C1+E, - 21 lat dla kategorii D, D+E, D1 lub D1+E ( jednakże wymagany wiek do uzyskania prawa jazdy kategorii D lub D1 przez żołnierza zasadniczej służby wojskowej posiadającego prawo jazdy kategorii B wynosi 19 lat. Ustawa stanowi ponadto, iż osoba, która nie ukończyła 18 lat, może uzyskać prawo jazdy kategorii A1, B1 lub T jeśli przedstawi pisemną zgodę rodziców lub opiekunów. Podsumowując, ukończenie 16 roku życia jest wystarczające, do uzyskania prawa jazdy jedynie kategorii A1, B1 oraz T.

DODANO:
26/07/2005

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie
Wykorzystujemy ciasteczka (cookies), aby lepiej dostosować nasz portal do Twoich oczekiwań, a także w celach statystycznych. Jeśli chcesz zaczerpnąć większej ilości informacji o cookies, przejdź tutaj. Jeśli zapoznałeś się już z tą informacją, zamknij to okienko.