PYTANIE: Czy można anulować akt notarialny i ew. w jaki sposób? Dziadkowie w drodze darowizny przepisali ziemię na wnuczkę. Po 5 latach okazało się, że wszystko jest zaniedbane i zniszczone. Czy dziadkowie mogą aktualnie wycofać darowiznę, czyli akt no

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Kodeks cywilny dopuszcza możliwość odwołania darowizny po jej dokonaniu, ale tylko w przypadkach rażącej niewdzięczności w stosunku do darczyńcy lub jego najbliższych. Kodeks nie precyzuje, co należy rozumieć pod pojęciem rażącej niewdzięczności, ale należy przyjąć, że chodzi tu o niedopełnienie obowiązków rodzinnych względem darczyńcy lub popełnienie przez obdarowanego przestępstwa takiego jak pobicie, kradzież, zniewaga. Niegodne postępowanie obdarowanego musi być zawinione. Dopiero po spełnieniu powyższych przesłanek darczyńca może odwołać darowiznę poprzez złożenie obdarowanemu pisemnego oświadczenia. Możliwa jest też droga sądowa albo odwołanie testamentowe. Darczyńca ma na odwołanie darowizny rok czasu od dowiedzenia się o niewdzięczności obdarowanego. Jeśli darczyńca zmarłby przed dokonaniem odwołania to z prawa tego mogą skorzystać spadkobiercy darczyńcy, zwłaszcza, gdy obdarowany umyślnie pozbawił darczyńcę życia albo wywołał rozstrój zdrowia, którego skutkiem była śmierć darczyńcy. Zaniedbanie przedmiotu darowizny nie jest wystarczającym powodem odwołania. Należy zbadać zachowanie wnuczki względem dziadków. Czy wnuczka utrzymuje kontakt, odwiedza, pomaga dziadkom? Tym tropem należałoby pójść zastanawiając się nad odwołaniem darowizny.

DODANO:
01/08/2005

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie