PYTANIE: Ile jest płatne zwolnienie po szpitalne?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Miesięczny zasiłek chorobowy ustalany jest w wysokości procentowej . Wynosi on 80 procent wymiaru lub 70 procent, jeżeli niezdolność do pracy przypada na pobyt w szpitalu. Stanowi o tym art. 11 znowelizowanej Ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (publikacja: Dz. U z 1999 r. nr 60, poz. 636 oraz Dz.U. z 2005 r. nr 10, poz. 71). W tym ostatnim Dz.U. zawarta jest najnowsza nowelizacja tej ustawy z 17 grudnia 2004 r. . Niniejsza ustawa weszła w życie od 8 lutego 2005 r. Ustawodawca w art. 11 ust. 2 podaje, że miesięczny zasiłek chorobowy może wynosić 100 procent, jeżeli niezdolność do pracy powstała - w okresie ciąży (oznaczonej kodem literowym „B”), - wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy, - wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianych dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów lub poddania się zabiegowi pobrania tych organów. W tym ostatnim przypadku oprócz zaświadczenia lekarskiego należy przedstawić zaświadczenie wystawione przez lekarza na zwykłym blankiecie potwierdzające przyczynę niezdolności do pracy. „Zasiłek chorobowy przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy” (art. 11 ust. 4 ustawy). Zgodnie z dyspozycją art. 11 ust. 5 niniejszej ustawy – „Ilekroć przy ustalaniu prawa do zasiłku chorobowego lub jego wysokości okres jest oznaczony w miesiącach, za miesiąc uważa się 30 dni”. Podstawa prawna: - art. 11 Ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (publikacja: Dz. U z 1999 r. nr 60, poz. 636 oraz Dz.U. z 2005 r. nr 10, poz. 71).

DODANO:
04/08/2005

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie