PYTANIE: Ile obecnie wynosi zasiłek porodowy? Czy jest on uzależniony od wysokości zarobków, czy jest to może stała kwota.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Zasiłek porodowy obecnie został zastąpiony dodatkiem z tytułu urodzenia dziecka. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka stanowi dodatek do zasiłku rodzinnego. Warunkiem otrzymania wspomnianego dodatku jest nabycie prawa do zasiłku rodzinnego. Zasiłek rodzinny zgodnie z art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (publikacja: Dz.U. z 2003 r. nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. nr 192, poz. 1963) zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Zasiłek rodzinny przysługuje: jednemu z rodziców, opiekunowi prawnemu, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie uczącej się jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 504 zł lub 583 zł , gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne. Mówi o tym art. 5 ust. 1 i 2 ustawy. Wymienione kwoty stanowią kryterium dochodowe netto. Ważne jest tutaj zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o osiągniętych dochodach w roku 2004. Stanowi ono podstawę obliczenia kryterium dochodowego. Więcej informacji w sprawie postępowania o świadczenia rodzinne może Pani znaleźć na stronach Porady na zakładce: ‘Wyszukiwanie po hasłach”, oraz w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. z 2005 r. nr 105, poz. 881 oraz nr 116, poz. 976). Dodatek z tytułu urodzenia dziecka jest to jednorazowy dodatek do zasiłku rodzinnego. Wynosi on 500 zł. W świetle art. 9 ust. 1 Ustawy o świadczeniach rodzinnych należy się on matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka. Art. 9 ust. 2 stanowi: „Dodatek przysługuje opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka”. Wniosek o ten dodatek można składać do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. Podstawa prawna: - art. 4 ust. 1, art. 9 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (publikacja: Dz.U. z 2003 r. nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. nr 192, poz. 1963), - par. 2, par. 11 i 12 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. z 2005 r. nr 105, poz. 881 oraz nr 116, poz. 976).

DODANO:
30/08/2005

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie