Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie

PYTANIE: Ile obecnie wynosi zasiłek porodowy? Czy jest on uzależniony od wysokości zarobków, czy jest to może stała kwota.

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Zasiłek porodowy obecnie został zastąpiony dodatkiem z tytułu urodzenia dziecka. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka stanowi dodatek do zasiłku rodzinnego. Warunkiem otrzymania wspomnianego dodatku jest nabycie prawa do zasiłku rodzinnego. Zasiłek rodzinny zgodnie z art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (publikacja: Dz.U. z 2003 r. nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. nr 192, poz. 1963) zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Zasiłek rodzinny przysługuje: jednemu z rodziców, opiekunowi prawnemu, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie uczącej się jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 504 zł lub 583 zł , gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne. Mówi o tym art. 5 ust. 1 i 2 ustawy. Wymienione kwoty stanowią kryterium dochodowe netto. Ważne jest tutaj zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o osiągniętych dochodach w roku 2004. Stanowi ono podstawę obliczenia kryterium dochodowego. Więcej informacji w sprawie postępowania o świadczenia rodzinne może Pani znaleźć na stronach Porady na zakładce: ‘Wyszukiwanie po hasłach”, oraz w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. z 2005 r. nr 105, poz. 881 oraz nr 116, poz. 976). Dodatek z tytułu urodzenia dziecka jest to jednorazowy dodatek do zasiłku rodzinnego. Wynosi on 500 zł. W świetle art. 9 ust. 1 Ustawy o świadczeniach rodzinnych należy się on matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka. Art. 9 ust. 2 stanowi: „Dodatek przysługuje opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka”. Wniosek o ten dodatek można składać do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. Podstawa prawna: - art. 4 ust. 1, art. 9 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (publikacja: Dz.U. z 2003 r. nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. nr 192, poz. 1963), - par. 2, par. 11 i 12 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. z 2005 r. nr 105, poz. 881 oraz nr 116, poz. 976).

DODANO:
30/08/2005

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie