PYTANIE: Odwołanie się od decyzji PZU

W domu uległem wypadkowi prawej dłoni, w wyniku czego po leczeniu, pozostała ograniczona ruchliwość palca 2 i 3. Złożyłem wniosek do PZU Życie SA, ponieważ posiadam Grupowe Ubezpieczenie Pracownicze. Skierowano mnie na badania lekarskie do lekarza orzecznika PZU . Następnie dostałem z PZU decyzję odmowy świadczenia opartą na przeprowadzonych badaniach. Czy mogę się odwołać od opinii lekarskiej orzecznika?
o mogę uczynić w tej sprawie oprócz dalszego opłacania składek w PZU?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
W decyzji ubezpieczyciela ustalającej wysokość świadczenia ubezpieczeniowego powinno być wskazane, że może Pan wnieść pozew do sądu. W zasadzie firmy ubezpieczeniowe nie przewidują żadnej drogi odwoławczej, bo nie prowadzą postępowania administracyjnego. Firma ubezpieczeniowa nie jest organem władzy tylko przedsiębiorcą nastawionym na prowadzenie działalności gospodarczej i osiąganie z niej zysku. Możliwe jest oczywiście złożenie pisma do PZU (wniosku)o ponowne przeanalizowanie sprawy i zmianę podjętej decyzji, ale jest mało prawdopodobne, żeby przyniosło to jakieś rezultaty. Jeśli ubezpieczony uważa, iż ustalenia lekarza powołanego przez PZU są niewłaściwe i że procentowy uszczerbek na zdrowi jest większy, a tym samym większe powinno być odszkodowanie, to można tylko złożyć pozew do sądu o zasądzenie wskazanej w pozwie kwoty – takiej jaką uważa za właściwą. Należałby zawnioskować o powołanie biegłego sądowego z zakresu medycyny, żeby określił wysokość procentowego uszczerbku na zdrowiu. JM

DODANO:
01/10/2005

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie