PYTANIE: Jaki jest okres wypowiedzenia dla pracownika pracującego na umowę o pracę od czerwca 2003 roku na czas nieokreślony na 1 / 4 etatu?.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
Według dyspozycji art. 36 par. 1 K.p. długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony zależy od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi: - 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy, - 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy, - 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata. Niniejsze terminy ustawowe mogą być skracane. Krótszy okres wypowiedzenia jest przewidziany jest w przypadku, gdy przyczyną wypowiedzenia jest ogłoszenie upadłości lub likwidacja pracodawcy lub inne przyczyny nie dotyczące pracownika. Zgodnie z treścia art. 36[1] K.p. pracodawca może skrócić okres 3 miesięcznego wypowiedzenia do 1 miesiąca. Dotyczy to pracownika zatrudnionego od co najmniej 3 lat. „(…)W takim wypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia” (art. 36[1] K.p.).Okres za który przysługuje takie odszkodowanie zostaje wliczony do okresu zatrudnienia danego pracownika. Tę regulację kodeksową należy odróżnić od możliwości wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę , której dokonuje jedna ze stron stosunku pracy, czyli pracodawca lub pracownik. Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron może dojść do skutku wtedy, gdy obie strony dojdą do wspólnego porozumienia w tej kwestii. Stanowi o tym art. 36 par. 6 K.p.- „Strony mogą po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy ; ustalenie takie nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę”. W okresie wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę pracownik ma prawo do zwolnienia na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Jest to zgodne z dyspozycją art. 37 K.p. , dotyczącego zwolnienia na poszukiwanie pracy. Zwolnienie to wynosi: - 2 dni robocze – dla pracowników którym przysługuje dwutygodniowe i jednomiesięczne wypowiedzenie, - 3 dni robocze – dla pracowników, którzy są uprawnieni do trzymiesięcznego wypowiedzenia, „także w przypadku jego skrócenia na podstawie art. 36[1] K.p.” (art. 37 K.p.). Literatura prawnicza (Małgorzata Barzycka – Banaszczyk. „Komentarz do Kodeksu pracy”, Wydawnictwo C.H. BECK, 2004, s. 92) podaje, że „Pracownikowi w okresie wypowiedzenia przysługują te same uprawnienia, co pozostałym pracownikom. Tak więc w przypadku przyznania pracownikom podwyżki, podwyżka taka powinna objąć także pracownika, któremu wypowiedziano umowę o pracę”. Podstawa prawna; - art. 36 par. 1 K.p. - art. 36[1] K.p. - art. 36 par. 6 K.p. - art. 37 K.p.

DODANO:
08/10/2005

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie
Wykorzystujemy ciasteczka (cookies), aby lepiej dostosować nasz portal do Twoich oczekiwań, a także w celach statystycznych. Jeśli chcesz zaczerpnąć większej ilości informacji o cookies, przejdź tutaj. Jeśli zapoznałeś się już z tą informacją, zamknij to okienko.