PYTANIE: Co to jest "apostille" ?Jak mogę je uzyskać?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
"Ministerstwo Spraw Zagranicznych uprzejmie informuje, że w dniu 14 sierpnia br. weszła w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961r. opublikowana w Dz. U. Nr. 112 z dn. 24 czerwca 2005 poz. 938. Praktyczne znaczenie wejścia w życie Konwencji polega z jednej strony na zniesieniu wymogu legalizacji polskich dokumentów urzędowych przez urzędy konsularne państwa na terenie którego dokument będzie przeznaczony do wykorzystania, z drugiej zaś, z dniem wejścia w życie Konwencji, polscy konsulowie urzędujący w krajach będących stronami konwencji zaprzestali legalizacji zagranicznych dokumentów przeznaczonych do wykorzystania w Polsce. W miejsce legalizacji dokumentów dokonywanej do tej pory przez konsulów Konwencja przewiduje jedynie opatrzenie dokumentu specjalnym poświadczeniem – apostille. Za dokumenty urzędowe uważa się dokumenty sądowe, administracyjne, akty notarialne, zaświadczenia urzędowe umieszczone na dokumentach prywatnych. Konwencja nie obejmuje zakresem swojego działania dokumentów sporządzonych przez przedstawicieli dyplomatycznych lub urzędników konsularnych, jak również dokumentów administracyjnych dotyczących bezpośrednio transakcji handlowych lub operacji celnych. Wydanie apostille nie jest wymagane, gdy umowa dwustronna lub wielostronna, którą jest związana Rzeczpospolita Polska zniosła lub uprościła legalizację lub zwolniła dokumenty z legalizacji. Właściwym do wydawania apostille urzędem, w stosunku do polskich dokumentów, jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych (adres: MSZ Dział Legalizacji, Al. Szucha 21, 00-580 Warszawa tel: 22 523-9463 lub 22 523-9128). Zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca br. o zmianie ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr. 153 z dnia 12 sierpnia br. poz. 1272) za wydanie apostille jest pobierana opłata skarbowa w wysokości 60 zł. Aktualny wykaz państw stron Konwencji jest dostępny na stronie http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.authovities&cid=41 lub w punkcie legalizacyjnym. " Żródło: http://www.msz.gov.pl/Apostille,-,poswiadczanie,dokumentow,1796.html

DODANO:
17/10/2005

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie