PYTANIE: Czy umowa zlecenie wlicza się do stażu pracy i wysługi lat ?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Umowa zlecenia stanowi umowę prawa cywilnego i nie liczy się do stażu pracy, jeżeli chodzi o urlopy, okres wypowiedzenia czy wysokość odprawy. Osoba zatrudniona na umowę zlecenia podlega obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu . Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 13 pażdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (publikacja: Dz.U. z 1998 r. nr 137, poz. 887, oraz z 2004 r. nr 210, poz. 2135) – „ Obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym podlegają, (…), osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej są: 4) osobami wykonującymi pracę na podstawie (…) umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia (…)”. Wyjątek od tej zasady zawarty jest w ust. 4 wymienionego artykułu. Wynika z niego, że osoby wykonujące pracę na umowie zlecenia nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli są uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych lub studentami do ukończenia 26 lat. Jeżeli od umowy zlecenia były odprowadzane powyższe składki to umowa ta zostanie uwzględniona do wysokości emerytury. Zgodnie z dyspozycją art. 6 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (publikacja: tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 i nr 236, poz. 2355) umowa zlecenia stanowi okres składkowy. Podaję stosowny przepis tej ustawy: - Art. 6 ust. 1 pkt 1 – „Okresami składkowymi są następujące okresy: 1) ubezpieczenia (…)”. - Art. 6 6 ust. 2 - „ Za okresy składkowe uważa się również przypadające przed dniem 15 listopada 1991 r. następujące okresy, za które została opłacona składka na ubezpieczenie społeczne albo za które nie było obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne”. Treść tego przepisu odnosi się m.in. do pracy na obszarze Państwa polskiego wykonywanej na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia.

DODANO:
07/01/2006

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie