PYTANIE: Nagroda jubileuszowa a urlop wychowawczy

Bardzo proszę o odp.na pytanie,czy do okresu zatrudnienia od ktorego zalezy prawo do nagrody jubileuszowej,wlicza sie cały okres urlopu wychowawczego czy tylko jego część.Pytam dlatego,bo po powrocie do pracy po 8 latach urlopu wliczono mi cały ten czas do stażu i w związku z tym wypłacono nagrody jubileuszowe na 20 i 25 lat. W tym roku minęło 30lat od mojego zatrudnienia.Nowa kadrowa podważyła wiarygodność ówczesnej,skróciła mi staż o 2lata i przesunęła wypłatę jubileuszówki do r.2007,twierdząc,ze z urlopu wychowawczego wlicza się do stażu 6lat. Która kadrowa ma rację? Czy ten przepis prawny jest tak niejasny,że można go w różny sposób interpretować?Nadmienię,ze nie miałam zadnych przerw w zatrudnieniu.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Zasady na jakich nabywa pracownik prawo do nagrody jubileuszowej określone są bądź w regulaminie pracy, wynagradzania, zbiorowym układzie pracy lub w jakimś pragmatyku służbowym (np: ustawa o pracownikach samorządowych). Nie ma tutaj jakiś aktów powszechnie obowiązujących. Z tego powodu różnie wyglądają okresy pracy zaliczane do nagrody jubileuszowej. W niektórych zakładach pracy dotąd bowiem stosuje się zapisy uchylonego zarządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 23 grudnia 1989 r. w sprawie ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej oraz zasad jej obliczania i wypłacania (M.P.89.44.358) a w niektórych już nie. Doprowadza to czasem do takich sytuacji, iż u jednego pracodawcy nie zalicza się do nagrody pracy w prywatnych przedsiębiorstwach a w innych tak. W sytuacji kiedy oparto zasady wypłaty nagród jubileuszowych w danym zakładzie pracy na podstawie podanego wyżej zarządzenia stosuje się nastepujące zasady dotyczące zaliczania okresu przebywania na urlopie wychowawczym. Otóż na podstawie tego zarządzenia do okresu uprawniającego do nagrody jublieuszowej zalicza się przerwę spowodowaną opieką nad dzieckiem do lat 4, a także innym członkiem rodziny niezdolnym do pracy i samodzielnej egzystencji, a także na których przysługiwał zasiłek pielęgnacyjny łącznie do 6 lat. Reasumując dopiero dokładne zapoznanie się z wewnatrzzakładowym aktem prawnym na podstawie którego wypłacane są nagrody jubileuszowe pozwoli prawidłowo odpowiedziec na to pytanie.

DODANO:
29/01/2006

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie