PYTANIE: W ciągu ilu dni należy dostarczyć zwolnienie lekarskie do zakładu pracy (czy liczą się tylko dni "robocze" czy sobota i niedziela również)?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Odpowiedź na to pytanie znajduje się w art. 62 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (publikacja: Dz.U. z 1999 r. nr 60, poz. 636 oraz z 2005 r. nr 10, poz. 71). Z przedstawionego tam zapisu prawnego wynika, że zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy ubezpieczony jest zobowiązany dostarczyć „(…) nie póżniej niż w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania (…)”. Nie uwzględnia się tutaj dnia w którym wystawione zostało zaświadczenie lekarskie. W sytuacji, gdy zaświadczenie lekarskie zostało dostarczone po upływie 7 dni od jego otrzymania, zasiłek chorobowy ulega obniżeniu o 25% wysokości zasiłku przysługującego „(…) za okres od 8 dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego, chyba że niedostarczenie zaświadczenia nastąpiło z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego”. Podstawa prawna: - art. 62 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (publikacja: Dz.U. z 1999 r. nr 60, poz. 636 oraz z 2005 r. nr 10, poz. 71)

DODANO:
22/03/2006

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie