Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie

PYTANIE: Czy art. 33 Kodeksu pracy może być podstawą rozwiązania stosunku pracy ? I czy zasadne jest powołanie się pracodawcy na ten artykuł przy uzasadnieniu ustania stosunku pracy na świadectwie pracy?

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Terminowa umowa o pracę generalnie ulega rozwiązaniu po upływie okresu na jaki została zawarta. Rozwiązanie za wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej na czas określony jest mozliwe wtedy, gdy została ona zawarta na okres dłuższy niz 6 miesięcy i w umowie zawarto klauzulę pozwalającą na jej wcześniejsze rozwiązanie za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Informuje o tym art. 33 K.p.Wypowiedzieć taką umowę może zarówno pracodawca jak i pracownik. Zgodnie z linią orzeczniczą Sądu Najwyższego (uchwała z 7 września 1994 r., I PZP 35/94 , OSN 1994, nr 11, poz. 33) "(...) umowa o pracę zawarta na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, w której strony przewidziały dopuszczalność jej wcześniejszego rozwiązania za dwytygodniowym wypowiedzeniem (art. 33 k.p.) może być w ten sposób rozwiązana także przed upływem 6 miesięcy jej trwania". Co ważne, z mocy prawa nie ma zastosowania zapis w umowie terminowej zawartej na okres do 6 miesięcy o jej wcześniejszym rozwiązaniu. Taka klauzula jest sprzeczna z prawem i zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 18 par. 2 K.p. jest mniej korzystna dla pracownika niż przepisy prawa pracy. Jest ona zatem nieważna i wtedy "(...) stosuje się odpowiednie przepisy prawa pracy". Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony nie wymaga uzasadnienia. Wyjątek stanowi rozwiązanie umowy o pracę w związku ze zwolnieniami grupowymi. Art. 33 K.p. może stanowić podstawę rozwiązania umowy o pracę zawartą na czas określony. Nie dotyczy on umów zawartych na okres próbny i na czas nieokreślony. Jeżeli przy wypowiadaniu takiej umowy naruszone zostały warunki określone w art. 33 K.p. , to umowa to pracę na czas określony ulega rozwiązaniu w terminie podanym przez pracodawcę . Pracownik może wystąpić do sądu pracy jedynie o odszkodowanie (art. 50 par. 3 K.p.) Potwierdza to literatura prawnicza (Kodeks pracy Komentarz pod red. prof. Barbary Wagner, Gdańsk 2004, s. 164) powołując się na orzecznictwo uzupełniające: "Niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę nie skutkuje nieważnością tak złożonego oświadczenia woli. Umowa o pracę rozwiązuje się więć skutecznie , a pracownikowi przysługuja ewentualne roszczenia odszkodowawcze (por. wyr. SN z 20.05. 1998 r., I PKN 126/98, OSNP 1999, nr 11, poz. 359 (...)". Co ważne, okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca (art. 30 par. 2[1] K.p.). W okresie wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy - 2 dni robocze (w okresie dwutygodniowego wypowiedzenia) z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Prawo to przyznaje art. 37 K.p. w stosunku dla każdego rodzaju umowy o pracę. Podstawa prawna: - art. 18 par. 2 K.p., - art. 30 par. 2[1] K.p., - art. 33 K.p., - art. 37 K.p.

DODANO:
07/05/2006

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie