PYTANIE: Czy art. 33 Kodeksu pracy może być podstawą rozwiązania stosunku pracy ? I czy zasadne jest powołanie się pracodawcy na ten artykuł przy uzasadnieniu ustania stosunku pracy na świadectwie pracy?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Terminowa umowa o pracę generalnie ulega rozwiązaniu po upływie okresu na jaki została zawarta. Rozwiązanie za wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej na czas określony jest mozliwe wtedy, gdy została ona zawarta na okres dłuższy niz 6 miesięcy i w umowie zawarto klauzulę pozwalającą na jej wcześniejsze rozwiązanie za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Informuje o tym art. 33 K.p.Wypowiedzieć taką umowę może zarówno pracodawca jak i pracownik. Zgodnie z linią orzeczniczą Sądu Najwyższego (uchwała z 7 września 1994 r., I PZP 35/94 , OSN 1994, nr 11, poz. 33) "(...) umowa o pracę zawarta na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, w której strony przewidziały dopuszczalność jej wcześniejszego rozwiązania za dwytygodniowym wypowiedzeniem (art. 33 k.p.) może być w ten sposób rozwiązana także przed upływem 6 miesięcy jej trwania". Co ważne, z mocy prawa nie ma zastosowania zapis w umowie terminowej zawartej na okres do 6 miesięcy o jej wcześniejszym rozwiązaniu. Taka klauzula jest sprzeczna z prawem i zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 18 par. 2 K.p. jest mniej korzystna dla pracownika niż przepisy prawa pracy. Jest ona zatem nieważna i wtedy "(...) stosuje się odpowiednie przepisy prawa pracy". Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony nie wymaga uzasadnienia. Wyjątek stanowi rozwiązanie umowy o pracę w związku ze zwolnieniami grupowymi. Art. 33 K.p. może stanowić podstawę rozwiązania umowy o pracę zawartą na czas określony. Nie dotyczy on umów zawartych na okres próbny i na czas nieokreślony. Jeżeli przy wypowiadaniu takiej umowy naruszone zostały warunki określone w art. 33 K.p. , to umowa to pracę na czas określony ulega rozwiązaniu w terminie podanym przez pracodawcę . Pracownik może wystąpić do sądu pracy jedynie o odszkodowanie (art. 50 par. 3 K.p.) Potwierdza to literatura prawnicza (Kodeks pracy Komentarz pod red. prof. Barbary Wagner, Gdańsk 2004, s. 164) powołując się na orzecznictwo uzupełniające: "Niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę nie skutkuje nieważnością tak złożonego oświadczenia woli. Umowa o pracę rozwiązuje się więć skutecznie , a pracownikowi przysługuja ewentualne roszczenia odszkodowawcze (por. wyr. SN z 20.05. 1998 r., I PKN 126/98, OSNP 1999, nr 11, poz. 359 (...)". Co ważne, okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca (art. 30 par. 2[1] K.p.). W okresie wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy - 2 dni robocze (w okresie dwutygodniowego wypowiedzenia) z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Prawo to przyznaje art. 37 K.p. w stosunku dla każdego rodzaju umowy o pracę. Podstawa prawna: - art. 18 par. 2 K.p., - art. 30 par. 2[1] K.p., - art. 33 K.p., - art. 37 K.p.

DODANO:
07/05/2006

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie