PYTANIE: Czy w przypadku rozwiązania umowy o pracę przedłużonej do dnia porodu przysługuje prawo do urlopu macierzyńskiego i urlopu wychowawczego?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Terminowa umowa o pracę przedłużona do dnia porodu rozwiązuje się z końcowa datą wskazana na tejże umowie. Pracownica zachowuje prawo do zasiłku macierzyńskiego. Informuje o tym art. 29 ust. 1 pkt 1 i 5 Ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (publikacja: Dz.U. z 1999 r. nr 60, poz. 636 oraz z 2005 r. nr 10, poz. 71): 1) art. 29 ust. 1 pkt 1 - „Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego: 1) urodziła dziecko (...)”, 2) art. 19 ust. 5 - „”Zasiłek macierzyński przysługuje jako okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego (...)”. Z chwilą rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony przedłużonej do dnia porodu nie należy się prawo do urlopu macierzyńskiego ani wychowawczego, ponieważ są to uprawnienia pracownicze (art. 180 par. 1 K.p. i art. 186 K.p.). W rozumieniu art. 2 K.p. pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Więcej informacji w tej kwestii znajduje się na naszej stronie poprzez „Wyszukiwanie po hasłach” oraz w dziale „Poradniki prawne” (Prawo pracy). Podstawa prawna: art. 2 K.p., art. 180 par. 1 K.p., art. 186 K.p. - art. 29 ust. 1 pkt 1 i 5 Ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (publikacja: Dz.U. z 1999 r. nr 60, poz. 636 oraz z 2005 r. nr 10, poz. 71)

DODANO:
11/06/2006

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie