PYTANIE: Mąż jest karany wyrokiem pozbawienia wolności w zawieszeniu z art.207 par.1 kk. czy następna sprawa karna dotycząca tego samego przestępstwa odwiesza wyrok?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
O zarządzeniu wykonania kary pozbawienia wolności której wykonanie sad w wyroku zawiesił na okres próby mówi art. 75 § 1 kodeksu karnego zgodnie z nim Sąd zarządza wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności.- jest to tzw. obligatoryjne (obowiązkowe) zarządzenie wykonania kary. Istnieje także fakultatywne- tzn. zależne od okoliczności danej prawy zarządzenie wykonania kary pozbawienie wolności uregulowane w art. 75 § 2 kk i tak: sąd może zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne przestępstwo niż określone w § 1 albo jeżeli uchyla się od uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych. Sąd może zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany po wydaniu wyroku, lecz przed jego uprawomocnieniem się, rażąco narusza porządek prawny, a w szczególności gdy w tym czasie popełnił przestępstwo. Zaznaczyć należy, że zarządzenie wykonania kary nie może nastąpić później niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia okresu próby.

DODANO:
13/06/2006

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie