PYTANIE: Jakie mam prawo do mieszkania komunalnego, kiedy zameldowana jest w nim od 4 lat, a głównym najemcą jest moja babcia? Czy to dostanę później po babci przydział na ten lokal ?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Zagadnienie to jest uregulowane w art. 691 kodeksu cywilnego (dodany ustawą z dnia 10 lipca 2001, o ochronie praw lokatorów). Czytamy tam, iż w razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą. Osoby wymienione powyżej wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci. W razie braku osób uprawnionych stosunek najmu lokalu mieszkalnego wygasa. Reasumując wnuczka po śmierci babci nie wstąpi w stosunek najmu. Oczywiście administracja może z nią zawrzeć nową najmu, ale nie musi tego uczynić. Może więc to oznaczać konieczność poszukiwania nowego mieszkania.

DODANO:
28/06/2002

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie