PYTANIE: Kogo zalicza się do pracowników w przypadku zwolnień grupowych i jak oblicza się termin 30 dni ?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Liczebność pracowników w danym zakładzie pracy ustala się na podstawie umów o pracę (wlicza się tutaj wszystkie umowy o pracę bez względu na wymiar etatu). Ważna jest tutaj liczba zatrudnionych a nie wymiar etatu na jakim są zatrudnieni (wlicza się tutaj także osoby przebywające na urlopie bezpłatnym czy wychowawczym). Nie wlicza się do liczby pracowników osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne to jest np: umowy zlecenia, umowy o dzieło. Zwolnienie ma charakter zwolnienia grupowego jesli podana powyżej liczna pracowników zostanie zwolniona w okresie nieprzekraczajacym 30 dni. Dla ustalenia tego okresu bierze się pod uwagę daty złożenia wypowiedzeń lub porozumień stron rozwiązujacych stosunek pracy z inicjatywy pracodawcy oczywiście pod warunkiem że ich w tym okresie co najmniej 5. Nie są istotne tutaj daty rozwiązania stosunku pracy. Dla ustalenia stanu zatrudnienia u danego pracodawcy w celu stwierdzenia możliwości zastosowania ustawy istotna jest liczba zatrudnionych pracowników w momencie wypowiadania umowy o pracę. Należy podkreślić, iż zarówno w przypadku zwolnienia grupowego jak i indywidualnego ustawę stosuje się wyłącznie pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników (w przeliczeniu na osoby a nie na etaty).

DODANO:
15/09/2006

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie