PYTANIE: Kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego

Jakie kary może nałożyc ITD na przewożnika i jakich wykroczeń one dotyczą?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Kary nakładane na przewoźników drogowych przez Inspekcję Transportu Drogowego dotyczą najczęściej naruszeń przepisów o czasie pracy kierowców, w tym naruszeń związanych z tzw. wykresówkami (tarczkami tachografu). Zgodnie z ustawą o transporcie drogowym suma kar pieniężnych nałożonych na przewoźnika podczas jednej kontroli nie może przekroczyć 15.000 zł w przypadku kontroli drogowej oraz 30.000 zł w przypadku kontroli całego przedsiębiorstwa. W praktyce najwyższe kary nakładane są na przewoźników po przeprowadzeniu kontroli w ich przedsiębiorstwach, nierzadko opiewają one na maksymalną stawkę. Wynika to z faktu, że kierowca podczas kontroli drogowej powinien okazać do kontroli tzw. wykresówki tylko za kilka dni wstecz, natomiast przewoźnik drogowy musi przechowywać wykresówki wszystkich kierowców za znacznie dłuższy okres czasu (jeden rok). Ogólnie w ciągu tylko pierwszego półrocza 2005 roku inspektorzy transportu drogowego nałożyli kary pieniężne na łączną kwotę ponad 35 milionów zł. Inspektorzy mogą nakładać kary tylko za naruszenie następujących przepisów: 1) ustawy o transporcie drogowym; 2) o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych; 3) o czasie pracy kierowców; 4) o odpadach; 5) o ochronie zwierząt; 6) o ruchu drogowym oraz w zakresie ochrony środowiska, okresowych ograniczeń ruchu pojazdów na drogach lub zakazu ruchu niektórych ich rodzajów; 7) o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia; 8) wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych; 9) wspólnotowych dotyczących przewozów drogowych. Warto zwrócić uwagę, że punkt 9) został dodany do ustawy o transporcie drogowym dopiero z dniem 21 grudnia 2005 r. Uprawnione są więc twierdzenia, że przed tym dniem inspektorzy nie mieli podstaw prawnych do nakładania kar pieniężnych za naruszenie przepisów wspólnotowych, w tym zwłaszcza Rozporządzenia Rady (EWG) nr 3820/85, dotyczącego czasu pracy kierowców oraz Rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85, regulującego zagadnienia wykresówek i tachografów stosowanych w transporcie drogowym. Urzędnicy Inspekcji Transportu Drogowego stoją na stanowisku, że wszystkie kary pieniężne nakładane były zgodnie z literą prawa. Ponieważ jednak w sprawach tych jeszcze nie dysponujemy opublikowanymi orzeczeniami najwyższych instancji sądowych (zwłaszcza Naczelnego Sądu Administracyjnego), pozostanie nam poczekać na ich ukazanie. Należy podkreślić, że wątpliwości dotyczą wyłącznie kar pieniężnych nakładanych na przewoźników korzystających z usług kierowców prowadzących własną działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i prowadzących pojazd wyłącznie w kraju. Warto zwrócić uwagę, że jeżeli decyzja o nałożeniu kary została wydana na podstawie przepisów wspólnotowych przed 21 grudnia 2005 r. i minął już termin na jej zaskarżenie, sprawa nie jest jeszcze stracona. Otóż zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego istnieje jeszcze możliwość żądania stwierdzenia nieważności danej decyzji jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa. RW

DODANO:
24/10/2006

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie