PYTANIE: Termin doręczenia wyroku Sądu Apelacyjnego wraz z uzasadnieniem

Jaki jest ustawowy termin doręczenia pisemnego uzasadnienia Sądu Apelacyjnego od którego można wystąpić o kasację? W jakim terminie od wniesienia kasacji można spodziewać się orzeczenia Sądu Najwyższego. Sprawa toczy się w sądzie pracy w Warszawie.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Zgodnie z art. 329 kodeksu postępowania cywilnego uzasadnienie wyroku sporządza się w terminie dwutygodniowym od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia, a gdy wniosek taki nie był zgłoszony - od dnia zaskarżenia wyroku lub wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. W sprawie zawiłej, w razie niemożności sporządzenia uzasadnienia w terminie, prezes sądu może przedłużyć ten termin na czas oznaczony, nie dłuższy niż trzydzieści dni. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że powyższe terminy są jedynie instrukcyjne, co oznacza, że ich przekroczenie przez sąd nie ma żadnego wpływu na bieg samego postępowania, a może co najwyżej stać się podstawą do odpowiedzialności zawodowej (dyscyplinarnej) sędziego. Termin na wniesienie skargi kasacyjnej będzie biegł od doręczenia odpisu wyroku Sądu Apelacyjnego wraz z uzasadnieniem. Podstawa prawna: art. 329 kodeksu postępowania cywilnego. RW

DODANO:
25/10/2006

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie