PYTANIE: Czy długi alimentacyjne ulegają przedawnieniu.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Długi wynikające z obowiązków alimentacyjnych ulegają przedawnieniu, podobnie jak wszelkie obowiązki umowne, tudzież pochodzące ex lege (z mocy samego prawa). Zgodnie z art. 137 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego świadczenia alimentacyjne przedawniają się z upływem lat trzech. Należy jednak zaznaczyć, że bieg przedawnienia wstrzymuje pozew sądowy lub też inna czynność prowadząca do odzyskania długów. Jeśli sprawa trafiła już do komornika, to zapewne doszło już do zasądzenia powyższej kwoty. Jeśli jednak komornik zwleka z wyegzekwowaniem tej kwoty, to czas przedawnienia ma tutaj również zastosowanie. Co do odsetek, to sprawę tę reguluje art. 359 Kodeksu Cywilnego. Artykuł ten stanowi, że odsetki należą się wtedy, gdy wynika to z ustawy, z czynności prawnej, orzeczenia sądu lub decyzji innego właściwego organu. W rzeczonym przypadku odsetki nie mogą wynikać z umowy, ani też z ustawy. Odsetki od alimentów mogą być więc nałożone w tym przypadku jedynie orzeczeniem sądu. Ich kwota, zgodnie z § 2 wspomnianego artykułu, jeśli nie wynika z umowy, wynosi 30 % w skali roku. Jest to ustawowa kwota odsetek ustalona w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 marca 1989 roku (Dz. U. nr 16, poz. 84) – wydanym na podstawie art. 359 §3 KC.

DODANO:
28/06/2002

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie