PYTANIE: Do ilu lat przysługuje renta rodzinna?

Moja córka ma rentę rodzinną po tacie jest na III roku studiów a 11.09.2006r (urodzona 11.09.1981r) będzie miała 25 lat do kiedy będzie mogła pobierać rentę. Pytam bo nie będę w stanie spłacać bezpodstawnie pobranej renty.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
Kwestia przyznawania renty rodzinnej została uregulowana w art. 67 – 71 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (publikacja: tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353). Art. 68 ustawy informuje o prawie do renty rodzinnej tylko w wyznaczonym okresie. Zgodnie z zawartą tam dyspozycją prawo do świadczeń rodzinnych przysługuje dzieciom własnym zmarłego pracownika, dzieciom przysposobionym, oraz dzieciom drugiego małżonka: a) do ukończenia 16 lat; b) do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 rok życia „(...) nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia (...)”; c) bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy. Zgodnie z treścią art. 68 ust. 2 jeżeli dziecko osiągnęło 25 lat życia, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty rodzinnej przedłużone zostaje do zakończenia tego roku akademickiego. W ten sposób ustawodawca chciał umożliwić młodym ludziom ukończenie nauki w szkole wyższej. Przepisy Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365) wskazują, że studia wyższe są prowadzone przez uczelnię mającą stosowne uprawnienia. Kończą się one uzyskaniem odpowiedniego tytułu zawodowego (art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy). W świetle art. 2 ust. 1 pkt 6 tego aktu prawnego przez tytuł zawodowy należy rozumieć tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub tytuł równorzędny. W rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy, studia licencjackie lub inżynierskie to studia I stopnia. Mają one na celu przygotowanie do pracy w określonym zawodzie. Studia magisterskie umożliwiają uzyskanie wiedzy specjalistycznej w określonym zakresie kształcenia. Przygotowują one do pracy twórczej w określonym zawodzie. Kończą się one uzyskaniem tytułu magistra i umożliwiają ubieganie się o przyjęcie na studia trzeciego stopnia (art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy). W art. 68 ustawy o emeryturach i rentach z FUS nie rozgranicza studiów wyższych na licencjackie i magisterskie. Z dziekanatu uczelni pobierze córka zaświadczenie stwierdzające, że jest studentką.. Należy dostarczyć je potem do oddziału ZUS, który wypłaca rentę rodzinną. Jest to konieczny warunek jej otrzymania. Podstawa prawna: art. 68 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (publikacja: tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353) WK

DODANO:
27/10/2006

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie
Wykorzystujemy ciasteczka (cookies), aby lepiej dostosować nasz portal do Twoich oczekiwań, a także w celach statystycznych. Jeśli chcesz zaczerpnąć większej ilości informacji o cookies, przejdź tutaj. Jeśli zapoznałeś się już z tą informacją, zamknij to okienko.