PYTANIE: Do ilu lat przysługuje renta rodzinna?

Moja córka ma rentę rodzinną po tacie jest na III roku studiów a 11.09.2006r (urodzona 11.09.1981r) będzie miała 25 lat do kiedy będzie mogła pobierać rentę. Pytam bo nie będę w stanie spłacać bezpodstawnie pobranej renty.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Kwestia przyznawania renty rodzinnej została uregulowana w art. 67 – 71 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (publikacja: tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353). Art. 68 ustawy informuje o prawie do renty rodzinnej tylko w wyznaczonym okresie. Zgodnie z zawartą tam dyspozycją prawo do świadczeń rodzinnych przysługuje dzieciom własnym zmarłego pracownika, dzieciom przysposobionym, oraz dzieciom drugiego małżonka: a) do ukończenia 16 lat; b) do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 rok życia „(...) nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia (...)”; c) bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy. Zgodnie z treścią art. 68 ust. 2 jeżeli dziecko osiągnęło 25 lat życia, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty rodzinnej przedłużone zostaje do zakończenia tego roku akademickiego. W ten sposób ustawodawca chciał umożliwić młodym ludziom ukończenie nauki w szkole wyższej. Przepisy Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365) wskazują, że studia wyższe są prowadzone przez uczelnię mającą stosowne uprawnienia. Kończą się one uzyskaniem odpowiedniego tytułu zawodowego (art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy). W świetle art. 2 ust. 1 pkt 6 tego aktu prawnego przez tytuł zawodowy należy rozumieć tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub tytuł równorzędny. W rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy, studia licencjackie lub inżynierskie to studia I stopnia. Mają one na celu przygotowanie do pracy w określonym zawodzie. Studia magisterskie umożliwiają uzyskanie wiedzy specjalistycznej w określonym zakresie kształcenia. Przygotowują one do pracy twórczej w określonym zawodzie. Kończą się one uzyskaniem tytułu magistra i umożliwiają ubieganie się o przyjęcie na studia trzeciego stopnia (art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy). W art. 68 ustawy o emeryturach i rentach z FUS nie rozgranicza studiów wyższych na licencjackie i magisterskie. Z dziekanatu uczelni pobierze córka zaświadczenie stwierdzające, że jest studentką.. Należy dostarczyć je potem do oddziału ZUS, który wypłaca rentę rodzinną. Jest to konieczny warunek jej otrzymania. Podstawa prawna: art. 68 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (publikacja: tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353) WK

DODANO:
27/10/2006

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie