PYTANIE: W jaki sposób należy zgłosić urlop na żądanie

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Jeśli chodzi o urlop na żądanie przepisy kodeksu pracy nie nakładają na pracownika obowiązku zgłoszenia żądania udzielenia urlopu w określonej formie szczególnej. Tak wiec pracownik może złożyć żądanie udzielania urlopu zarówno na piśmie jak też poprzez telefon, sms, faks, e-maila. Może uczynić to także ustnie. Dla celów dowodowych lepiej dokonać tego na piśmie. Brak określenia formy zgłoszenia żądania udzielenia urlopu na żądanie jest związany z jak należy uznać z samą formą tego urlopu, który z założenia ma służyć usprawiedliwianiu nieobecności pracownika spowodowanych okolicznościami życia codziennego których w dłuższym czasie przewidzieć nie mógł. Z tego też powodu mniejsze znaczenie przykłada się tutaj do formy a większy nacisk kładzie się na zapoznanie się z oświadczeniem woli pracownika w tej materii przez pracodawcę w odpowiednim terminie. Jak wynika ze zdania drugiego art. 167(2) k.p. pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. Zapis ten nie nakłada na pracownika obowiązku złożenia żądania udzielenia tego urlopu przed rozpoczęciem pracy - nie określa także co należy rozumieć przez zdanie "pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu". Przez ten temin może być zarówno rozumiany dzień kalendarzowy jak i dniówka robocza pracownika. Ma to dość istotne znaczenie albowiem w przypadku przyjęcia jako wykładni tego zapisu dnia kalendarzowego pracownik mógłby skutecznie żądać udzielenia tego urlopu nawet po zakończeniu już jego dniówki roboczej. Jednakże należy uznać, że bardziej prawidłowe będzie tutaj przyjęcie jako ostatecznego terminu zgłoszenia końca dniówki roboczej danego pracownika. Tak więc pracownik może zażądać udzielenia tego urlopu np: na 5 minut przed jej zakończeniem. I taką wykładnie tego przepisu należałoby przyjąć ponieważ należy pamiętać, iż na pracowniku ciążą określone obowiązki wobec pracodawcy tj. np: obowiązek dbania o dobro zakładu pracy. A z całą pewnością jak najszybsze poinformowanie pracodawcy o żądaniu urlopu ten obowiązek wyczerpuje. Należy bowiem pamiętać, że tego typu niezaplanowany urlop stanowi kłopot dla pracodawcy związany z koniecznością zapewnienia organizacji pracy bez danego pracownika (zastapienia pracownika). Z tego też powodu pamiętając o dobrze pojętym dobru swojego zakładu pracy wskazane byłoby zgłoszanie żądania udzielenia urlopu na żądanie przed rozpoczęciem pracy lub zaraz po jej rozpoczęciu. Termin zgłaszania wniosku o udzielnie urlopu na żądanie może zostać uregulowany np: w regulaminie pracy. Co istotne jednak jak to wynika z art. 18 k.p. zapisy zawarte w regulamnie pracy dotyczące tej materii nie moga być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy art. 167(2) k.p. Tak więc należy się tutaj oprzeć bezpośrednio na zapisie tego artykułu lub zezwolić na zgłaszanie wniosku tej sprawie w dniu następnym. Wszelkie zapisy mówiące o zgłaszaniu urlopu na dzień lub parę godzin przed rozpoczęciem pracy nie będą prawidłowe. RC

DODANO:
01/11/2006

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie