PYTANIE: Kiedy zostanę wykreślony z Krajowego Rejestru Skazanych?

Zostałem skazany z art.178a paragraf 1kk na grzywnę, (na podstawie art. 69 paragraf 1 i 2 kk, art. 70 paragraf 1 pkt. 2 kk wykonanie grzywny zawieszono warunkowo na okres próby 1 roku), zakaz prowadzenia pojazdów na 1 rok oraz środek karny w postaci świadczenia pieniężnego na rzecz instytucji charytatywnej na mocy art. 49 paragraf 2 kk. Wyrok zapadł w styczniu 2006 r.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Dla dokładnego ustalenia kiedy nastąpi usunięcie informacji z Krajowego Rejestru Karnego, należałoby podać datę rozpoczęcia wykonywania kary. Informacja o skazaniu za przestępstwo zostanie usunięta z Krajowego Rejestru Karnego dopiero po zatarciu skazania. Zasady zatarcia skazania określone są w kodeksie karnym (dalej: k.k.). Zgodnie z art. 106 k.k. „Z chwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe; wpis o skazaniu usuwa się z rejestru skazanych.” Zgodnie z art. 76 § 1 k.k. skazanie ulega zatarciu z mocy prawa z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby. Jeśli wyrok zapadł w styczniu 2006 r. i wówczas rozpoczęto wykonywanie kary, to okres próby zakończy się w styczniu 2007 r. Zgodnie z tym założeniem zatarcie skazania nastąpi w lipcu 2007 r. (po 6 miesiącach od dnia zakończenia próby). Zgodnie z § 2 art. 76 k.k. jeżeli wobec skazanego orzeczono środek karny, zatarcie skazania nie może nastąpić przed jego wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem. Zatem trzeba pamiętać, że mimo upływu czasu zatarcie nie zastąpi wcześniej niż przed upływem terminu zakazu prowadzenia pojazdów oraz przed spełnieniem świadczenia pieniężnego na rzecz instytucji charytatywnej. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r. nr 88 poz. 553 z zm.). JM

DODANO:
18/12/2006

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie