Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie

PYTANIE: Czy po wejściu Polski do Unii Europejskiej udając się do państw unijnych potrzebujemy ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą?

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Jest to skomplikowana i wymagająca dłuższego omówienia sprawa. Wejście Polski do Unii Europejskiej wiąże się z tym, że Polacy przebywający w innych krajach Unii od 1 maja 2004r. mogą bezpłatnie uzyskać pomoc lekarską na takiej samej podstawie i w takim samym zakresie jak obywatele danego państwa unijnego. Można więc będzie liczyć na pomoc medyczną ograniczoną do poziomu bezpłatnego lecznictwa w danym państwie, której dokładne reguły określa prawo krajowe państwa w którym będziemy poddawani leczeniu. Po przeprowadzeniu głębszej analizy z uwagi na szereg zagrożeń z którym pomimo ochrony ze strony publicznej służby zdrowia potencjalny poszkodowany może się spotkać w naszej opinii ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą nadal pozostaje koniecznym i nieodłącznym elementem każdego wyjazdu. Dlaczego skoro na terytorium Unii Europejskiej mamy ochronę ze strony publicznej służby zdrowia ? Po pierwsze, zakres ochrony w państwach unijnych jest oferowany w bardzo zróżnicowanym standardzie a polski obywatel za granicą będzie otrzymywał zakres świdczeń medycznych jaki jest przewidywany dla obywatela państwa zdarzenia. Po drugie także zwrócić uwagę, iż prawo unijne mówi o prawie do opieki zdrowotnej i udzielaniu tzw. świadczeń koniecznych w natychmiastowych sytuacjach, co powoduje, że nie wszystkie sytuacje zagrożenia zdrowia będą objęte ochroną w ramach pomocy publicznej. Po trzecie w ramach zabezpieczenia społecznego nie wszystkie usługi medyczne są pokrywane przez ubezpieczenie zdrowotne - w większości krajów unijnych są pobierane dodatkowe koszty nierefundowane z kasy publicznej. Są to zazwyczaj częściowe opłaty za usługi medyczne czy inne opłaty pośrednio związane z leczeniem np. koszty związane z przewozem karetką pogotowia ratunkowego w niektórych przypadkach, koszt niektórych medykamentów, opłatę za pokój o wyższym standarcie w szpitalu czy też koszty żywienia szpitalnego. Po czwarte, co jest z punktu widzenia potencjalnego poszkodowanego wyjatkowo istotne problematycznym pozostaje również fakt, iż prawo unijne pozostawia istotną lukę w kwestii transportu poszkodowanego do miejsca zamieszkania lub miejsca dalszego leczenia co może poszkodowanym nastręczać daleko idących trudności finansowych. Po piąte trzeba także zaznaczyć, iż na niektóre usługi w publicznej służbie zdrowia okres oczekiwania pozostaje wyjątkowo długi. Służba zdrowia niektórych państw unijnych nie jest w pełni wydolna i oczekiwanie na jej reakcje są podobne do polskich realiów. Podobnie sytuacja wygląda w bloku najnowszych członków Unii, gdzie publiczna służba zdrowia pozostawia wiele do życzenia. Po szóste wreszcie również pamiętać, że wspomniane rozwiązania dotyczą leczenia w placówkach publicznych, natomiast znaczna część przypadków leczenia przebiega w placówkach prywatnych, które są w pełni lub znacznej części odpłatne. Ponado w tym miejscu szczególnie zwracamy uwagę Czytelnikom, którzy ewentualnie będą chcieli korzystać z publicznej służby zdrowia na terytoraich państw unijnych, że przed wyjazdem należy bezwzględnie zaopatrzyć się w Oddziale NFZ w formularz E 111 (przeznaczony m.in. dla osób wyjeżdżających turystycznie), który w przypadku leczenia będzie stanowić podstawę do refundacji jego kosztów. Szczegółowe informacji w zakresie refundowania kosztów leczenia oraz zasad ich przyznawania można uzyskać w Narodowym Funduszu Zdrowia pod numerem telefonu (0 22) 572 60 00.

DODANO:
07/01/2007

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie