PYTANIE: Czy w przypadku przejęcia pracowników do nowej pracy na podstawie porozumienia stron pomiędzy pracodawcami (nie art. 23(1)k.p. ) konieczne jest przeprowadzenie nowych badań lekarskich pracowników ? I czy pracodawcy mogą porozumieć się w sprawie p

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
W przypadku zawarcia takiego porozumienia przez pracodawców oraz oczywiście wyrażenia zgody pracowników na przejście w tym trybie do nowego pracodawcy, konieczne będzie obok nowych szkoleń bhp., założenia nowych teczek osobych itd. przeprowadzenie nowych badań wstępnych. Co istotne badania te oraz szkolenia bhp powinny byc przeprowadzone przed dopuszczniem do pracy pracowników przejętych w ten sposób przez nowego pracodawcę. Inaczej byłoby w przypadku przejścia części zakładu pracy na podstawie art. 23(1) k.p. ale z tą sytuacją nie mamy tutaj do czynienia. Jak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 6 października 1998 r. I PKN 377/98 "Pojęcie zmiany pracodawcy na zasadach określonych w art. 23(1) k.p., a także w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego danego pracownika (art. 36 § 1[1] k.p.), nie obejmuje przejścia pracownika do nowego pracodawcy na podstawie "porozumienia między pracodawcami"." Dość duży problem stanowi tutaj także kwestia, czy przejęcie w ten sposób pracowników umożliwa nie wypłacenie im ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy (art. 171 k.p.) oraz przejęcie obowiązku dzielenia urlopu wypoczynkowego przez nowego pracodawcę. Z jednej strony bowiem praktyka taka jest negowana w czasie kontroli PiP, z drugiej strony istnieje orzecznictwo Sądu Najwyższego która dopuszcza taką możliwość (uchwała SN z 14 maja 1971 r., III PZP 10/71, wyrok SN z 27 listopada 1980 r., I PRN 124/80). Należy jednak uznać, iż przejęcie w ten sposób obowiązku udzielenia urlopu wypoczynkowego będzie możliwe w przypadku zgody zarówno pracownika jak i obu pracodawców. Jednakże jako, że tego typu działania nie zostały określone w kodeksie pracy należy się liczyć z tym, iż PIP może je zakwestionować i nałożyć grzywnę. A w takiej sytuacji może dojść do rozstrzygnięcia całej kwestii na drodze postępowania sądowego. RC

DODANO:
09/01/2007

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie