PYTANIE: Gospodarstwo rolne

Mam 53 lata. Przepracowałam 11 lat w zakładach państwowych, a resztę na własnym gospodarstwie rolnym. Od 1994 roku pobieram rentę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu niezdolności do pracy. Czy po utracie prawa do renty otrzymam zasiłek dla bezrobotnych? Zaznaczam, że wydzierżawiłam gospodarstwo rolne mojemu synowi? - STAŁA CZYTELNICZKA.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje osobie posiadającej status bezrobotnego. Ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu za bezrobotnego uważa m.in. osobę, która nie jest właścicielem lub posiadaczem (samoistnym lub zależnym) nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie podlega ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe. Ponadto Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 9 kwietnia 1998 roku (II SA 97/98) orzekł, że osoba, która jest właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych, bez względu na to, czy gospodarstwo to sama prowadzi czy je wydzierżawia nie uznawana jest za osobę bezrobotną i w związku z tym nie ma prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Wobec powyższego, po utracie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, powinna pani zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy, a urząd oceni, czy spełnia pani warunki do uzyskania zasiłku dla bezrobotnych. Gazeta Pomorska

DODANO:
13/02/2003

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie
Wykorzystujemy ciasteczka (cookies), aby lepiej dostosować nasz portal do Twoich oczekiwań, a także w celach statystycznych. Jeśli chcesz zaczerpnąć większej ilości informacji o cookies, przejdź tutaj. Jeśli zapoznałeś się już z tą informacją, zamknij to okienko.